Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Pożegnanie komendanta WKU

2021-07-13

Pamiątkowy zegar oraz życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia przekazał starosta mikołowski Mirosław Duży na ręce ppłk Wojciecha Zdrady, komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tychach, który po 32 latach służby odchodzi na zasłużona emeryturę.

– Dziękuję za wszelką pomoc w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu mikołowskiego. Bez pomocy państwa, bez życzliwości osób, które szanują wojsko, nie mógłbym zorganizować pracy WKU w Tychach na tak wysokim poziomie– mówił podczas pożegnalnej wizyty w Starostwie Powiatowym w Mikołowie komendant WKU.

Ppłk Wojciech Zdrada ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Inżynierii Wojskowej im. gen. Jakuba Jasińskiego (WSOIW) w 1993 roku, po czym pełnił służbę w nadwiślańskich jednostkach wojskowych. Od 1997 roku sprawował funkcje oficerskie w administracji wojskowej na terenie województwa śląskiego, m.in. w WKU w Zabrzu, Będzinie, Żywcu oraz Katowicach. Od 18 lat piastował stanowiska wojskowe w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Katowicach, a od 2018 roku sprawował funkcję komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tychach.

Dziękując za lata wspólnego wysiłku na rzecz obronności, starosta mikołowski Mirosław Duży zapowiedział, że współpraca samorządu powiatowego i wojska będzie nadal kontynuowana i rozwijana – dla dobra lokalnej społeczności i Rzeczpospolitej.

Pożegnanie komendanta WKU

Na zdjęciu od lewej: naczelnik Wydz. Zarządzania Bezpieczeństwem Bartłomiej Depta, ppłk Wojciech Zdrada oraz starosta mikołowski Mirosław Duży