Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Osiągnięcia i zamierzenia szkół i placówek oświatowych

2021-07-02

Ostatni rok szkolny był wyjątkowo trudny zarówno dla nauczycieli jak i uczniów. Tym bardziej warto poznać osiągnięcia uczniów naszych szkół oraz powakacyjne zamierzenia szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski  i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Osiągnięcia

Zespół Szkół Technicznychh
Zespół Szkół Technicznych
W minionym roku szkolnym w ZST zorganizowano m.in. Powiatowy konkurs pn. „Śląsk szmaragdem Europy”, informatyczny IT Master dla ósmoklasistów oraz interdyscyplinarny dla uczniów klas pierwszych technikum i ósmoklasistów pn. „Pierwiastki ZST”. Ta szkoła była również organizatorem m.in. powiatowego konkurs plastyczno – fotograficznego oraz sesji popularno-naukowej pt. „Mój obraz św. Jana Pawła II – łowcy ludzkich serc” jak również konkurs pn. Talenty na start. Uczniowie uczestniczyli również w ogólnopolskiej akcji społeczno – edukacyjnej „Żonkile”.
– Wśród największych sukcesów uczniów ZST w minionym roku szkolnym wymieniłabym drugie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach, trzecie miejsce w Okręgowym Konkursie Wiedzy o Prawie Pracy, BHP i Działalności PIP oraz Historii Powstań Śląskich. Udział w VI Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menadżerskich. Nasza młodzież podjęła się również renowacji „malucha” podróżnika Arkadego Fiedlera – mówi dyrektor ZST Elżbieta Jabłońska.

II Lo im. rotmistrza Pileckiego
II LO im. rotmistrza Witolda Pileckiego
– W czasie zdalnego nauczania wiele konkursów zostało odwołanych, pomimo tego uczniowie odnosili sukcesy w tych, które zostały przeprowadzone – przyznaje Renata Grzegorczyk, dyrektor II LO. Licealiści z Pileckiego w minionym roku szkolnym brali udział m.in. Powiatowym Turnieju „Listopadowe Zaduszki Literackie”, Powiatowym Konkursie Profilaktycznym „Tolerancja-przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, w którym pierwsze miejsce otrzymał film grupy uczniów z klasy 3d. Nasi licealiści brali także udział w Konkursie „Bezpieczny w sieci” zorganizowany przez Śląski Urząd Wojewódzki czy w Ogólnopolskim konkursie literacki na esej Concilium Civitas dla maturzystów „Po pandemii: inny świat, gorszy świat, lepszy świat”. – Spośród 1030 prac, praca Faustyny Rzepki z 3a znalazła się w 100 najlepszych – podsumowuje dyrektor II LO .

I LO im. K. Miarki
I LO im. Karola Miarki
Oceniając miniony rok szkolny, Barbara Modzelewska dyrektor I LO im. Karola Miarki wskazuje na udział uczniów Miarki w różnorodnych konkursach przedmiotowych oraz projektach społecznych i interdyscyplinarnych.
– W gronie uczniów z największymi sukcesami znaleźli się: Karol Brzoza – laureat Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku, Julia Mecner – tegoroczna maturzystka, laureatka VII edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach, Dominik Sabiniok – tegoroczny maturzysta, finalista47. Olimpiady Geograficznej, Bartłomiej Mikulski i Daniel Wieczorek – finaliści ogólnopolskiego konkursu „My w Europie” – wymienia dyrektor I LO.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Oceniając ten czas dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przyznała, iż dużym wyzwaniem w okresie pandemicznym było przeorganizowanie pracy tej placówki.
– Praca nie przebiegała tak jak w innych placówkach edukacyjnych. W większości odbywała się w formie hybrydowej, bowiem proces diagnostyczny miał miejsce wyłącznie stacjonarnie, w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem. Również posiedzenia zespołów orzekających odbywały się w tej formie, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Natomiast omawianie z rodzicami wyników, precyzowanie ewentualnych konsultacji medycznych i przekazywanie wskazówek odbywało się zdalnie. Rodzice często podkreślali, że ważne jest dla nich, że poradnia jest dostępna cały czas, że cały czas pracujemy – diagnozujemy dzieci i jesteśmy do ich dyspozycji. Pojawiały się telefony od rodziców i nauczycieli, którzy potrzebowali natychmiastowego wsparcia i zawsze otrzymali od nas pomoc. Również w taki sposób odbywała się współpraca z przedszkolami, szkołami i innymi placówkami – przyznała Anna Karaśkiewicz, dyrektor PPP.

Zamierzenia
Jeśli chodzi zamierzenia to dyrektorzy placówek oświatowych zaznaczają, iż wiele zależeć będzie od sytuacji epidemicznej.

II LO

– W przyszłym roku szkolnym 2021/2021, jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, planujemy powrócić do organizacji naszych cyklicznych przedsięwzięć, takich jak: wycieczki dydaktyczne, wyjazdy na wykłady i warsztaty organizowane przez Uczelnie Wyższe i Pałac Młodzieży w Katowicach, zajęcia terenowe w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie-Mokrem. Pomimo powrotu do stacjonarnego nauczania nadal będziemy wykorzystywać narzędzia multimedialne i środki dydaktyczne, które sprawdziły się w czasie nauki zdalnej. Zmodyfikowany zostanie program wychowawczo – profilaktyczny, w celu dostosowania go do aktualnych potrzeb uczniów. Planujemy również otwarcie nowej sali lekcyjnej – informuje dyrektor II LO.

I LO

– W odpowiedzi na zainteresowanie ósmoklasistów nauką języków obcych, prawie w każdej klasie pierwszej proponujemy naukę języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Ponadto w nowym roku szkolnym planujemy uruchomić dwie klasy lingwistyczne, gdzie uczeń będzie mógł również uczyć się na poziomie rozszerzonym języka niemieckiego lub języka hiszpańskiego – informuje Barbara Modzelewska dyrektor I LO .ZST
– Będziemy wspomagać uczniów, rodziców i nauczycieli poprzez dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów, których celem jest wyrównanie różnić programowych oraz zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogiczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zamierzamy stałe monitorować i diagnozować postępy edukacyjne uczniów w tym uczniów klas pierwszych w celu podjęcia skutecznych działań wychowawczo – opiekuńczych i edukacyjnych. Na pewno chcemy kontynuować udział w projektach europejskich oraz podtrzymywać i rozwijać współpracę z uczelniami wyższymi, pracodawcami oraz stowarzyszeniami i instytucjami wspierającymi działalność dydaktyczno – wychowawczą szkoły – wymienią Elżbieta Jabłońska.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Z kolei PPP zamierza uruchomić na terenie poradni zajęcia grupowe dla uczniów zapewniające wsparcie w sferze emocjonalno-społecznej. Prowadzić będzie raz w miesiącu telefoniczne konsultacje dla rodziców i nauczycieli oraz prowadzić psychoedukację rodziców w formie wykładów i prelekcji dostępnych za pośrednictwem naszej strony internetowej – spotkania tematyczne organizowane na Zoom.