Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Obóz szkoleniowy młodych strażaków

2021-07-12

10 lipca zakończył się odbywający się od 28 czerwca  w Węgierskiej Górce  Obóz Szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Mikołowskiego i Gminy Goleszów, zorganizowany przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mikołowie.

obóż strażacki

W obozie uczestniczyło 77 członków MDP. Prowadzone zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmowały: musztrę strażaka, armaturę wodną i pianową, podręczny sprzęt gaśniczy, ratownictwo techniczne, drogowe i medyczne. Szkolenie prowadzone było przez zawodowych ratowników medycznych z dużym doświadczeniem oraz strażaków z Komend Powiatowych PSP w Żywcu i Mikołowie, a także przez druhów z OSP.

ćwiczenia strażackie

Szkolenie na obozie zakończyło się egzaminem, przeprowadzonym przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Mikołowie. W zależności od wieku oraz wyszkolenia zdobytego na wcześniejszych obozach, uczestnicy mogli uzyskać stopień członka, dowódcy lub instruktora MDP. Obóz zakończył się uroczystym rozdaniem świadectw ukończenia szkolenia, złotych, srebrnych i brązowych odznak MDP oraz dyplomów za współzawodnictwo w sporcie.

ćwiczenia młodych strażaków

ćwiczenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Uroczystego wręczenia dokonali Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski, Komendant Powiatowy PSP w Mikołowie bryg. Damian Krawczyk, Komendant Powiatowy PSP w Żywcu mł. bryg. Łukasz Węgliński, władze ZOSP RP Mikołów na czele z druhem Prezesem Sławomirem Bijakiem. Na uroczystość kończącą obóz przybyli przedstawiciele władz gminnych oraz samorządowych powiatów żywieckiego, cieszyńskiego oraz mikołowskiego na czele z Wicestarostą Tadeuszem Marszolikiem.

odżnaczenia dla druhów Młodziezoiwych Drużyn Pożarniczych

goście obozy szkoleniowego strażaków

Tekst i zdjęcia  Komenda Powiatowa PSP w Mikołowie