Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu

2021-07-21

21 lipca zwołana została w trybie nadzwyczajnym sesja Rady Powiatu. Posiedzenie odbywało się zdalnie, uczestniczyło w nim 20 radnych, zaś obrady prowadziła przewodnicząca Barbara Pepke.

Przewodniczaca RP Barbara Pepke
Powodem zwołania posiedzenia była konieczność dokonania przez Radę Powiatu zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mikołowskiego na lata 2021 -2032.
Jak wyjaśnił wicestarosta Tadeusz Marszolik  wprowadzenie tych zmian wynika z potrzeby zabezpieczenia wkładu własnego powiatu dla trzech zadań inwestycyjnych, o które powiat aplikuje z Rządowego Funduszu Polski Ład.

wicestarosta Tadeusz Marszolik
– W związku z uruchomieniem od 2 lipca naboru do Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Powiat Mikołowski złożył wnioski o dofinansowanie realizacji trzech inwestycji. Chodzi o budowę nowej siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej w ramach Priorytetu II Punkt 10 „budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej” na kwotę 18 mln złotych. W tym przypadku wkład własny powiatu ma wynieść 15 procent czyli 2.850.000 złotych – informował wicestarosta Tadeusz Marszolik.
Ponadto w ramach pierwszego naboru do Rządowego Fundusz Polski Ład, również z Priorytetu II Punkt 9 „Budowa lub modernizacja infrastruktury sportowej”, złożono wniosek o dofinansowanie budowy hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie (15 mln zł). W tym przypadku 10 procent wkład własnego to kwota 1,6 mln złotych. Trzecim zadaniem jest modernizacja ulicy Bolesława Chrobrego w Orzeszu – (5 mln zł) z Priorytetu I Punkt 1 „Budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej”. Tu pięć procent wkłady własnego wyniesie 250 tysięcy zł. skarbnik Danuta Bywalec
Jak przyznał wicestarosta, wybór właśnie tych zadań związany był między innymi z tym, iż w przypadku dwóch z nich czyli ul. Chrobrego i budowy hali sportowej, powiat dysponuje gotowymi projektami, zaś w przypadku przyszłej siedziby OPP jest już wybrana koncepcja i w najbliższym czasie ma zostać podpisana umowa na wykonanie projektu.
Uchwała ta został przyjęta jednogłośnie.

sekretarz Łukasz Ryguła
Na tej samej sesji radni zapoznali się również z informacją dotyczącą szczepień powszechnych przeciwko koronawirusowi w naszym powiecie. Obecnie w Powiecie Mikołowskim w pełni zaszczepionych jest 46% mieszkańców, zaś nasz powiat zajmuje 39 miejsce w rankingu szczepień we wszystkich powiatach.
Pełna relacja na stronie mikolowski.pl zakładka e-sesja.

Radny Kopańskiradny Damian spyra