Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

XXX Sesja Rady Powiatu

2021-06-30

30 czerwca odbyła się 30 sesja Rady Powiatu. Posiedzenie miało charakter zdalny, a prowadziła je przewodnicząca Barbara Pepke.
W obradach uczestniczyło 21 radnych.

Barbara PepkePiotr Zienc
Wiodącym tematem sesji było omówienie sytuacji i pomoc dla mikroprzedsiębiorców w poszczególnych gminach powiatu mikołowskiego w okresie epidemicznym. Przedstawiła go Teresa Miguła, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.

Teresa Miguła

Jak wyjaśniła w Powiecie Mikołowskim działa ponad 7,5 tysiąca mikroprzedsiębiorstw, 156 małych przedsiębiorstw oraz dwa przedsiębiorstwa średniej wielkości.
Najważniejsze dane dotyczyły wsparcia udzielanego firmom w ramach Tarczy Antykryzysowej. Od 1 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2021, ze środków funduszu pracy, w tym współfinansowanych pieniędzmi UE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie przedsiębiorcom przekazano prawie 45 mln złotych.

Jeśli chodzi o dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż, to w całym powiecie trafiła ona do 490 podmiotów, które otrzymały wsparcie w wysokości 4 919 989,00 złotych.
Jeśli chodzi o niskooprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, to w naszym powiecie 4758 podmiotów uzyskało 23 761 114,17 mln złotych.
Kolejną formą wsparcia było dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Ogółem w całym powiecie wnioski o taką pomoc złożyło 417 przedsiębiorców uzyskując 11 683 713,45 złotych.
Na wsparcie mogli liczyć również samozatrudniający, którzy uzyskali 4 459 660,00 złotych wsparcia. Udzielono go 784 podmiotom.

Szefowa PUP mówiąc o sytuacji na rynku pracy przyznała, że obecnie osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Mikołowie jest 1719 osób.
– Bezrobocie spada, obserwujemy obecnie sporo wyrejestrowań, przybywa również osób, które zakładają własną działalność gospodarczą – zaznaczyła.

Joanna Żogała
Na tej samej sesji radni przyjęli uchwały dotyczące m.in. Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmiany w budżecie wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami. Zgodzili się na realizację programu zdrowotnego „Wygraj z boreliozą-zbadaj się” czy też uchwał dotyczących powierzenia zadań gminie Ornontowice.

Mirosław Duży
W informacji z prac Zarządu Powiatu, Starosta Mikołowski Mirosław Duży przedstawił informację dotycząca sytuacji epidemicznej. Wskazał, że obecnie w powiecie na COViD-29 chorują cztery osoby, co jest znaczącym spadkiem w porównaniu z ostatnimi tygodniami. Niestety, jak zaznaczył, wzrasta liczba osób przebywających na kwarantannie. Obecnie w naszym powiecie jest ich około 100. Zachęcał również do zaszczepienia się jako jedynej obecnie skutecznej metody walki z koronawirusem.

Damian Spyra
Omówił  również sytuację w Szpitalu Powiatowym, w którym, tak jak w wielu innych placówkach służby zdrowia, brakuje lekarzy i pielęgniarek.
Pełna relacja z sesji na stronie mikolowski.pl w zakładce e-sesja.

Mirosława Lewicka