Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

W roli ojca

2021-06-29

29 czerwca w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z udziałem zaproszonych gości m.in.: przedstawicieli organizacji pozarządowych, dyrektorów szkół specjalnych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

funkcjonariusza zakładu karnego w Jastrzębiu Zdroju

Tematem posiedzenia było wdrażanie nowatorskich, innowacyjnych metod opieki nad osobami z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem autorskich programów z udziałem osób wykluczonych społecznie. Właśnie o tych rozwiązaniach mówili major Joanna Bijok, zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju, major Tomasz Marciniak oraz kapitan Agnieszka Wazowska, którzy omówili realizowany w ich zakładzie karnym program resocjalizacji osadzonych oraz pomocy postpenitencjarnej dla skazanych.

posiedzenie w MBP
Jak podkreślali zakład, w którym pracują ma charakter półotwarty, zaś uczestnictwo w tym przedsięwzięciu zaproponowano osobom skazanym za niepłacenie alimentów.

wspolne posiedzenie komisji Rady Powiatu
O pracy z nimi, jak również ich pracy z osobami niepełnosprawnymi opowiadał film „W roli ojca”, który przedstawiał na czym w praktyce polega ta metoda resocjalizacji. Jego głównymi bohaterami byli osadzeni: Dominik, Janusz, Daniel i Kamil, którzy na ekranie dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat roli ojca, mówili o swoich obawach i nadziejach związanych z udziałem w tym programie i swojej pracy z niepełnosprawnymi.