Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Strategia, dostępność i spółdzielnie socjalne

2021-06-08

Przedstawiciele Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej gmin Powiatu Mikołowskiego uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym 8 czerwca w starostwie. Władze Powiatu Mikołowskiego reprezentowała członkini Zarządu Powiatu Grażyna Nazar, obecne były także Joanna Krzyżowska, powiatowy koordynator ds. dostępności oraz Sabina Grzywok, specjalista ds. polityki senioralnej.

8 czerwca odbyło sie posiedzenie w Starostwieposiedzenie w starostwie na temat osob niepełnosprawności
– Pandemia sprawiła, iż przez ponad rok nie odbywały się posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Obecnie chcemy przedstawić działania realizowane na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu oraz realizacji wytycznych zapisanych w strategii na rzecz osób niepełnosprawnych – mówiła Grażyna Nazar. Wśród zrealizowanych działań wskazano na przeprowadzony w starostwie i jego jednostkach oraz szkołach powiatowych audyt dotyczący dostępności dla osób niepełnosprawnych. Oceniono w nim między innymi kwestie barier architektonicznych i ich likwidacji z planem działania do 2025. Jednym ze zrealizowanych  już zamierzeń stała się budowa szybu i montaż windy w budynku starostwa. Kolejne zrealizowane zadanie dotyczyło dostępności cyfrowej. Tu efektem jest stworzenie podstrony Powiatowe Centrum Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. Można tam znaleźć Powiatowy Informator dla osób z niepełnosprawnością, informacje o działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych czy gminnych ośrodków wsparcia. Zamieszczony jest tam również film w języku migowym dotyczący działalności starostwa i jego wydziałów. Obecnie w starostwie zatrudnione są dwie osoby władające polskim językiem migowym. Przygotowane zostaną również tablice informacyjne alfabetem Braille’a dla starostwa i jego jednostek.
W trakcie spotkania wskazywano na potrzebę wyznaczenia stałych dyżurów telefonicznych członków rady ds. osób niepełnosprawnych, zorganizowania konferencji z udziałem przedstawicieli podobnych rad z ościennych powiatów czy też wyjazdowych posiedzeń tego gremium w gminnych ośrodkach pomocy społecznej. Poruszono także kwestie aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych i możliwość stworzenia spółdzielni socjalnych, w których mogliby znaleźć zatrudnienie. Posiedzenia dotyczace dzialności Rady ds. Niepełnosprawnych