Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Spotkanie z dyrektorami szkół

2021-06-24

Anna Jadasz, dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych była gospodarzem spotkania dyrektorów szkół i placówek oświatowych ze Starostą Mikołowskim Mirosławem Dużym, członkinią Zarządu Powiatu Grażyną Nazar oraz naczelnikiem Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Iwoną Smorz, które odbyło się 24 czerwca.

podziekowania dla dyrektor ZST
W jego trakcie podziękowania za pracę w tym szczególnie trudnym, ze względu na pandemię, roku szkolnym odebrali dyrektorzy: Barbara Modzelewska – I LO im. Karola Miarki, Elżbieta Jabłońska – Zespół Szkół Technicznych, Anna Jadasz – Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych, Renata Grzegorczyk – II LO im. Witolda Pileckiego, Teresa Stasik-Szyszka – Zespół Szkół Ponadpodstawowych, Anita Kuśmierska – Zespół Szkół nr 1 Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego, Anna Karaśkiewicz – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Tadeusz Śliwa – Zespół Szkół nr 2 Specjalnych. im. Marii Grzegorzewskiego oraz Radosław Tarczoń – Ognisko Pracy Pozaszkolnej.

Podziekowania dla dyrektora OPP
W trakcie rozmów dyrektorzy ocenili ostatni rok pracy wskazując, iż wymagał on od uczniów i nauczycieli, a także rodziców, szczególnej wytrwałości. Jak podkreślono na pewno zdalne nauczanie przyczyniło się do podniesienia umiejętności cyfrowych nauczycieli i uczniów, również tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jednak pogłębiło wśród uczniów poczucie  izolacji i  osamotnienia. Dlatego tak ważna była pomoc psychologów i pedagogów szkolnych, która była udzielana w poszczególnych placówkach oświatowych.
Kierujący nimi podzielili się również osiągnięciami z minionego roku szkolnego.

podziekowania dla dyrektor ZSnr 2 Specjalnych
W przypadku Ogniska Pracy Szkolnej to między innymi osiągnięcie przez wychowanków tej placówki sukcesów w 52 konkursach, w tym czterech rangi międzynarodowej. Przy czym jak zaznaczył dyrektor Tarczoń, większość konkursów miała charakter zdalny, jednak zajęcia z dziećmi były prowadzone stacjonarnie.
– Placówka cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, bowiem mamy już zapisanych 1040 chętnych do uczestnictwa w naszych zajęciach na przyszły rok szkolny.

gratulacje odbiera dyrektorka PPP

– W przypadku II LO udało się prowadzić on-line warsztaty z wykładowcami uczelni wyższych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, szczególnie z zakresu biologii i chemii. Już po powrocie licealistów do szkoły zorganizowaliśmy turniej szachowy oraz mistrzostwa szkoły w siatkówce – mówiła Regata Grzegorczyk.

gratulacje dla dyrektorki II LO

Barbara Modzelewska kierująca I LO wymieniła w pierwszej kolejności dobre wyniki w nauce, dzięki czemu aż 60 licealistów z Miarki spełnia kryteria, by otrzymać stypendia Starosty Mikołowskiego.
– Dla nas placówki liczącej prawie 900 uczniów najważniejszym sukcesem jest to, iż żadnego ucznia nie zgubiliśmy w tym trudnym czasie. Udało się również w miarę możliwości prowadzić zajęcia praktyczne – przyznała Elżbieta Jabłońska kierująca ZST.

dyrektorka ZSEiU w Łazisakch Górnych POdziekowania dla Anny Jadasz dyrektora ZSEiUTeresa Stasik-Szyszka kierująca ZSP w OrnontowicachBarbara Modzelwska dyrektor I LOIwona Smorz naczelnik Wydzaiłu Edukacji

O prowadzeniu zajęć praktycznej nauki zawody w czasie gdy edukacja była zdalna mówiły również dyrektor ZSP oraz ZSEiU.
Anna Karaśkiewicz zaznaczyła, iż w tym czasie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna funkcjonowała normalnie, diagnozując dzieci oraz wydając opinie i orzeczenia.
Jeśli chodzi o Szkolnictwo Specjalne, to dyrektor  ZS nr 2 Specjalnych Tadeusz Śliwa zaznaczył, iż 12 klas uczyło się w placówce, zaś z uczniami 18 prowadzono naukę zdalną.
– Tym, którzy nie mieli warunków do realizacji edukacji na odległość w swoich domach zapewniliśmy możliwość zdalnej edukacji w budynku szkolnym. Jeśli chodzi o SP nr 1 Specjalnych, to jak wyjaśniła dyrektor Anita Kuśmierska, szkoła jest na tyle mała, że uczniowie uczyli się w jej budynku,  na co zgodę wyrazili nauczyciele i rodzice.