Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Spada bezrobocie w Powiecie Mikołowskim

2021-06-14

1760 bezrobotnych zarejestrowano na koniec maja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie z siedziba w Łaziskach Górnych. Było to o 22 osoby mniej niż na koniec kwietnia i o 54 mniej niż ostatniego dnia marca.
W maju jako bezrobotne zarejestrowało się 165 osób, zaś do 11 czerwca 62 osoby. Jeśli chodzi o wyrejestrowania z ewidencji pozostających bez pracy w naszych PUP, to na koniec maja było to 212 osób, z czego 148 znalazło zatrudnienie, a 16 otworzyło działalność gospodarczą. Do 11 czerwca z ewidencji bezrobotnych wyrejestrowano 65 osób, z czego prace znalazło 48, a 10 rozpoczęło działalność gospodarczą.
W bazie PUP jest 96 aktualnych ofert pracy. Dominują oferty w branżach: produkcyjna (w tym operatorzy maszyn), związana z obróbką i montażem elementów metalowych, budowlana, mechaniczno-elektryczna, handlowa, pracownicy biurowi oraz prace proste nie wymagające kwalifikacji.
Jeśli chodzi o obsługę cudzoziemców to do końca maja wydano 112 oświadczeń o powierzeni pracy cudzoziemcowi.
PUP udziela także wsparcia przedsiębiorcom w ramach tarcz antykryzysowych. Jedną z nich są umorzenia pożyczek. Na ten moment wpłynęło 4 739 wniosków o umorzone niskoprocentowej pożyczki dla mikro przedsiębiorców, którym udzielono pomocy na łączną kwotę 23 677 871,17 złotych.
Z innych form pomocy przewidzianych w ustawie z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn.zm.) PUP udzielił niskooprocentowanych pożyczek dla mikro przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę 23 761 114,17 zł. Do tej pory zrealizowano 5 195 wniosków z 5 197, które wpłynęły.
Z 667 wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnianych u mikro, małych, i średnich przedsiębiorców zrealizowano 664 wpłacając 12 012 426,30 zł. Dofinansowanie dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników części kosztów prowadzenia działalności, to takim podmiotom, do tej pory udzielone zostało wsparcie w wysokości 4 490 740,00 zł, realizując 968 złożonych wniosków.

Z kolei na dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż to od 1 lutego zrealizowano 940 wniosków wypłacając 4 279 990,00 zł.

Łącznie z przyznanej PUP kwoty 52 700 000,00 zł z tarcz antykryzysowych wypłaconych zostało 45 622 099,80 zł.
Na podstawie danych PUP w Mikołowie