Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Od magazynów po supermarkety

2021-06-07

W ciągu ostatnich pięciu lat do Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego wpłynęło 14 wniosków o wydanie pozwolenia na budowę obiektów na cele usługowo-handlowe bądź magazynowe w gminach Powiatu Mikołowskiego.

W roku 2017 wydano cztery takie zgody, dwie dla Orzesza, jedną dla Wyr i jedną dla Łazisk Górnych. W roku 2018 były to dwa pozwolenia dla Mikołowa, w obu przypadkach inwestorem była osoba prywatna. Rok później wydano jedną zgodę dla Orzesza.

W 2020 roku wydane zostały cztery pozwolenia na budowę takich obiektów, w tym dwóch na terenie Mikołowa. W jednym przypadku inwestorem jest osoba prywatna, w drugim sieć Aldi, która zgłosiła zamiar budowy pawilony o powierzchni użytkowej 1392 metrów kw.

Budowa supermarkietu przy ul. Wyzwolenia w Mikołowie

Poza Mikołowem zgodę wydano dla Łazisk Górnych i Orzeszu. W pierwszy przypadku zgodę wydano dla dwóch inwestorów: firmy Lidl i osoby prywatnej na budowę zespołu budynku handlowo-usługowego I etap o powierzchni użytkowej 1574 metrów kwadratowych. Jeśli chodzi o Orzesze to wniosek złożył inwestor prywatny, któremu wydano pozwolenie na wystawienie obiektu handlowo-usługowego o powierzchni użytkowej 222 metry kwadratowe.

W tym roku wydane zostały już trzy pozwolenia, jedno dla Mikołowa. W tym przypadku chodzi o obiekt handlowo-biurowo-socjalny z halą serwisową o powierzchni użytkowej 545 metrów kw. W marcu wydane zostało pozwoleni na budowę kolejnego etapu zespołu budynku handlowo-usługowego w Łaziskach Górnych o powierzchni użytkowej 2673 m kw. Tu również inwestorem jest dwóch firma Lidl i osoba prywatna. W tym roku wydane zostało także pozwolenie na budowę magazynu materiałów do szycia odzieży o powierzchni 61 m kw. Ma on stanąć w Wyrach.