Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Konkurs na nową siedzibę OPP rozstrzygnięty!

2021-06-11

10 czerwca rozstrzygnięto ogłoszony przez Zarząd Powiatu Mikołowskiego Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie.
Celem Konkursu był wybór najlepszej koncepcji pod względem architektonicznym, urbanistycznym, funkcjonalnym, realizacyjnym, ekonomicznym i eksploatacyjnym dostosowanej do potrzeb prowadzonych przez OPP zespołów, jak również wyłonienie laureata I nagrody, któremu powierzone zostaną dalsze fazy projektowe, z nadzorem autorskim włącznie.

W terminie wskazanym w Regulaminie konkursu, złożonych zostało 5 prac.

Sąd konkursowy przyznał I nagrodę w wysokości 10 tys. zł pracy zespołowej autorstwa biura architektonicznego INOONI Jakub Zygmunt z Mysłowic oraz PSBA Przemysław Sokołowski z Kielc . Sąd docenił: „…Niezwykle efektowna i przyjazną przestrzeń z modelową gradacją- od przestrzeni publicznej, poprzez semipubliczną- otwarta i zamkniętą, aż do przestrzeni o ograniczonej dostępności. Autorom pracy udało się stworzyć ogólnodostępną przestrzeń atrakcyjnych zielonych tarasów nie tylko dla użytkowania konkretnych programów zajęć OPP, ale zarazem przyjazną dla mieszkańców Mikołowa, spacerowiczów i turystów.”

II nagrodę w kwocie 6 tys. zł Sąd konkursowy przyznał pracowni GIGArchitekci Artur Garbula z Mikołowa, natomiast III nagroda- 3 tys. zł trafiła do biura DD Architekci z Katowic.

Pozostałe prace konkursowe zostały wykonane przez biura architektoniczne IMPET z Katowic oraz Strzelecki z Zielonej Góry.

Uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy!

Szczegóły konkursu: https://powiat_mikolow.bip.gov.pl/publiccontracts/view/29897