Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

ŚZGiP za przyjęciem Umowy Społecznej

2021-05-11

11 maja odbyło się zdalne posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Głównym tematem spotkania była kwestia „Umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego” .
Obecni zapoznali się z podjętą 29 kwietnia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, które to stowarzyszenie podjęło decyzję o odstąpieniu od podpisania Umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego. W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, że strona rządowa prowadziła rozmowy w sprawie „Umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego” w zdecydowanej mierze ze związkami zawodowymi działającymi
w przedsiębiorstwach górniczych.

Zarząd ŚZGiP

W umowie uwzględnione zostały przede wszystkim postulaty strony związkowej i osłony dla pracowników przedsiębiorstw górniczych, nie zostały natomiast zawarte żadne konkretne rozwiązania dla gmin górniczych. Zapisy stanowią przede wszystkim porozumienie pomiędzy stroną rządową a związkami zawodowymi.
W trakcie debata dotycząca treści umowy społecznej oraz wybranych procesów transformacji w naszym województwie członkowie Zarządu przedstawiali  swoje stanowiska w tej kwestii. Ostatecznie Zarząd uznał, iż dokument winien zostać przyjęty.

11 maja odbyło sie posiedzenie Zarządu ŚZGiP
– Jako Zarząd ŚZGiP podjęliśmy decyzję o podpisani Umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego. Jest  to naszym zdaniem najlepsza decyzja dla mieszkańców naszego regionu – przyznał Starosta Mikołowski Mirosław Duży, członek Zarządu ŚZGiP.
Na jutro (12 maja ) zaplanowano jeszcze rozmowy z przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce.