Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Szczepienia, rynek pracy i piecza zastępcza

2021-05-05

Funkcjonowanie jednostek powiatowych w obecnej sytuacji epidemicznej było jednym z tematów poruszonych w trakcie spotkania władz powiatu z dyrektorkami powiatowych jednostek. Odbyło się ono 5 maja, a uczestniczyli w nim Starosta Mikołowski Mirosław Duży, Wicestarosta Tadeusz Marszolik, członkini Zarządu Powiatu Grażyna Nazar oraz dyrektorki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Mirella Banaś, Powiatowego Urzędu Pracy Teresa Miguła, Domu Dziecka Agnieszka Kuchna oraz Domu Pomocy Społecznej Jadwiga Krajewska.

Spotkanie 5 maja z dyrektorami jedmostek powiatowych

Sytuację na rynku pracy, a także podział środków z kolejnych tarcz przedstawiła Teresa Miguła. Jak przyznała w maju ruszyła kolejna  edycja tarczy antykryzysowej, która realizowana będzie do sierpnia.
– Zainteresowaniem cieszą się również kursy i szkolenia realizowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, jeśli zaś chodzi o projekty aktywizujące, to obecnie wdrożonych zostało pięć takich przedsięwzięć – poinformowała.

dyrektorzy jednostek powiatowych 5 maja w starostwie spotkali sie dyrektorzy PUP, PCPR Domu Dziecka i DPS-u
Mówiąc o obecnej sytuacja w Domu Pomocy Społecznej, kierująca tą placówką Jadwiga Krajewska wskazała, iż obecnie zaszczepionych jest 85 mieszkańców, a także większość pracowników.
– Rodzice naszych podopiecznych, to w większości osoby starsze, które zostały już zaszczepione. Te osoby mogą bez przeszkód spotykać się z nimi w naszym domu, zaś kontakt rodziców, którzy nie zostali jeszcze zaszczepieni odbywa się w reżimie sanitarnym – zaznaczyła.
Kolejną poruszoną kwestią był wzrost kosztów utrzymania dzieci w domach rodzinkowych, o czym mówiła Agnieszka Kuchnia, zaś Mirella Banaś kierująca PCPR wskazała na problem braku wystarczającej liczby rodzin gotowych zapewnić opiekę w pieczy zastępczej.