Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Starostowie o Krajowym Planie Odbudowy i funduszach unijnych

2021-05-06

Krajowy Plan Odbudowy w kontekście funduszy dla samorządów oraz możliwości pozyskania środków europejskich z puli przypadającej Województwu Śląskiemu na lata 2021-2027 – to główne tematy zdalnego konwentu powiatów województwa śląskiego odbytego 6 maja. W kwestii Krajowego Planu Odbudowy, starostowie przyznali, iż brak na ten moment konkretów dotyczących wysokości funduszy jak i sposobu ich pozyskania przez samorządy.

konwent powiatów śląskich 6 maja

Kolejnym tematem, który omówiono w trakcie spotkania były kwestie Funduszy Europejskich dla Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, o czym mówił Rafał Biegański z Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Przedstawił on również wstępne założenia Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Śląskiego oraz główne priorytety, na które będą przeznaczane środki unijne. Wśród nich znalazły się przedsięwzięcia dotyczące m.in. cyfryzacji w szpitalach, dygitalizacji zasobów publicznych czy też niskoemisyjnego transportu publicznego.

starosta Mirosław Duży
Samorządowców w największym stopniu interesowały możliwości pozyskania wsparcia na rozbudowę infrastruktury drogowej czy modernizację i zakup sprzętu dla szpitali powiatowych, a także czy będzie osobna pula pieniędzy dla szpitali powiatowych, a osobna dla placówek zarządzanych przez marszałka województwa. Poruszono także kwestie wydatków na transport zbiorowy, w tym również zakup taboru, czy też środki na termomodernizację budynków publicznych.

Starosta Mirosław Duży oraz Magdalena Locke z Wydział Rozwoju Zdrowia i Promocji
Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego przyznał, że wielu ze wskazanych przez samorządowców potrzeb będzie mogło zostać zaspokojonych dzięki funduszom europejskim. W tym miejscu wskazał na rozwój i modernizację dróg powiatowych i gminnych, szczególnie tych obejmujących dojazdy do terenów inwestycyjnych czy też węzłów przesiadkowych.
Kolejnym obszarem, który ma uzyskać wsparcie ma być termomodernizacja publicznych budynków gminnych i powiatowych. Co do finansowania szpitali powiatowych i marszałkowskich w tej perspektywie, to przyznał, iż jest za wcześnie, by przesądzać o zasadach podziału funduszy.