Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Stanowisko Zarządu Powiatu Mikołowskiego oraz władz gmin Powiatu Mikołowskiego wysłane do Pełnomocnika Rządu ds. CPK

2021-05-25

Do Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcina Horały zostało wysłane wspólne Stanowisko Zarządu Powiatu Mikołowskiego oraz władz gmin Powiatu Mikołowskiego odnośnie proponowanego przebiegu tras szybkich kolei w ramach CPK przez teren Powiatu Mikołowskiego.

– Ze względu na niezmienne i nienegocjowalne stanowisko CPK, które nie uwzględnia rozwiązań korzystnych dla miast i gmin powiatu mikołowskiego, władze Powiatu Mikołowskiego oraz włodarze miast i gmin zgodnie stwierdzają, że wyczerpano możliwości wypracowania akceptowalnego wariantu trasy i w związku z tym wnioskują o wyznaczenie takiej trasy przebiegu CPK, która omijałaby tereny powiatu mikołowskiego- czytamy w stanowisku.