Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Rynek pracy w Powiecie Mikołowskim

2021-05-31

1774 – tylu osób bezrobotnych było zarejestrowanych 28 maja w Powiatowym Urzędzie Pracy. Dla porównania na koniec kwietnia było to 1798, zaś w marcu – 1814 bezrobotnych. Jeśli chodzi o liczbę osób rejestrujących się w poszczególnych miesiącach tego roku, to w styczniu było to 236, w lutym – 154 osoby, w marcu – 168, w kwietniu o dziesięć mniej, zaś do 28 maja zarejestrowało się 154 bezrobotnych.
Jeśli chodzi o bezrobotnych, którzy wyrejestrowali się z ewidencji, to w styczniu uczyniły to 133 osoby, w lutym – 168, w marcu – 230, w kwietniu – 184, zaś do 28 maja – 187.
Wyrejestrowań na podjęcie pracy w styczniu odnotowano 87, w lutym – 111, w marcu – 158, w kwietniu – 143, zaś do 28 maja – 134. Jeśli chodzi o wyrejestrowanych na podjęcie działalności gospodarczej, to na początku roku były to cztery osoby, w kwietniu – 19, zaś do 28 maja – 14. Obecnie PUP posiada 81 ofert pracy. Poszukiwani są przede wszystkim pracownicy produkcyjni (w tym operatorzy maszyn), związani z obróbką i montażem elementów metalowych, branży budowlanej, mechaniczno-elektrycznej, handlowej, pracownicy biurowi oraz do prac nie wymagających kwalifikacji.

W latach 2020 – 2021 na pomoc przedsiębiorcom z tarczy antykryzysowej PUP otrzymał 51 400 000,00 zł z przeznaczonej na realizację zadań takich jak: niskooprocentowane pożyczki dla mikro przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W tym przypadku do PUP wpłynęło 5 192 wniosków na 23 761 114,17 złotych. Jeśli chodzi o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnianych u mikro, małych, i średnich przedsiębiorców, to z 663 złożonych wniosków zrealizowano 656 wypłacając 11 693 371,93 złotych.
Kolejną formą wsparcia to dofinansowanie dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników – części kosztów prowadzenia działalności, to na ten cel wydano do tej pory 4 459 660,00 zł realizując 952 z 965 wniosków. Pięć wniosków złożonych zostało dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizowano wszystkie udzielając wsparcia w kwocie 87 830,33 zł
O dotację dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż o wsparcie ubiegało się 259 podmiotów, wszystkie zrealizowano udzielając wsparcia w kwocie 989 999,00 zł.
Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż (rozporządzenie po 01.02.) to do PUP zgłosiło się 881 firm, zrealizowano 875 wniosków wypłacając 3 929 990,00 zł.
Łącznie ze wszystkich form wsparcia wypłaconej do tej pory 44 921 965,43 zł.
Umorzenia niskoprocentowej pożyczki dla mikro przedsiębiorców:  od lipca 2020 do maja tego roku wpłynęło 4 739 wniosków na kwotę 23 677 871,17 złotych.