Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Raport służb 26.04–02.05

2021-05-05

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu jednego pożaru: trawy  w Orzeszu.

Czternaście interwencji dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: transport personelu medycznego pomiędzy Katowicami a Mikołowem; zanieczyszczona jezdnia, kolizja drogowa, powalone drzewo na drodze, znalezienie zwłok w stawie, drzewo oparte o przewody energetyczne ( Mikołów);zanieczyszczona jezdnia( Łaziska Górne),kot na drzewie ( Wyr), powalone drzewo na drodze ( Ornontowice). Trzy zgłoszenia okazały się być alarmem fałszywym.

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały dwa przypadki kradzieży, w tym jeden przypadek kradzieży pojazdu.

Ujawniono jeden przypadek przestępstwa narkotykowego (ustalono jednego podejrzanego) oraz jeden przypadek przestępstwa gospodarczego (zatrzymano i aresztowano dwie osoby).

Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano siedmiu sprawców w tym dwóch nietrzeźwych kierujących.

Działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie:

W minionym tygodniu dyspozytorzy PCZK w Mikołowie odnotowali dwadzieścia dwa zdarzenia na terenie powiatu. Szesnaście zdarzeń dotyczyło interwencji związanych
ze zwierzętami (domowymi i wolnożyjącymi).

Pozostałe interwencje to m.in.: brak oznakowania drogi, awaria kanalizacji, awaria sygnalizacji świetlnej, słabo widoczny sygnalizator świetlny, nisko wiszące przewody telekomunikacyjne.