Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Raport Służb 17.05 – 23.05.2021 r.

2021-05-24

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu jednego pożaru: kontenera na śmieci (na terenie Orzesza).
Dwanaście interwencji dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: zabezpieczenie miejsca zdarzenia próby samobójczej, wypadek drogowy, złamany konar drzewa, pomoc organizacyjna przy punkcie szczepień, otwarcie mieszkania na prośbę policji (na terenie Mikołowa); powalone drzewo, zalana piwnica, pomoc organizacyjna przy punkcie szczepień (na terenie Łazisk Górnych); resuscytacja krążeniowo – oddechowa osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia, powalone drzewo na chodniku, zanieczyszczenia na jezdni (na terenie Orzesza); potrącona martwa sarna (na terenie Gostyni).
Ponadto sześć zgłoszeń okazało się być alarmami fałszywymi.

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały dziesięć przypadków kradzieży, w tym cztery przypadki kradzieży z włamaniem oraz w tym jeden przypadek kradzieży pojazdu.
Ujawniono jeden przypadek innych przestępstw kryminalnych (ustalono jednego podejrzanego).
Miał miejsce jeden wypadek drogowy, wskutek którego jedna osoba została ranna.
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano dwóch sprawców w tym jednego nietrzeźwego kierowcę.

Działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie:

W minionym tygodniu dyspozytorzy PCZK w Mikołowie odnotowali dwadzieścia sześć zdarzeń na terenie powiatu. Szesnaście dotyczyło interwencji związanych ze zwierzętami (domowymi i wolnożyjącymi).
Pozostałe interwencje to m.in.: uszkodzony przewód telekomunikacyjny, kolizja drogowa, spróchniałe drzewo, uszkodzona studzienka kanalizacyjna, awaria sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu, dziura w jezdni.