Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Pomosty i aktywizacja seniorów

2021-05-28

Co oferują Kluby Seniorów i w jaki sposób aktywizują swoich członków – o tym rozmawiano m.n. w czasie zorganizowanego 28 maja spotkania przedstawicieli gmin Powiatu Mikołowskiego odpowiadających za kontakty z seniorami.
Władze powiatu reprezentowała członkini Zarządu Powiatu Grażyna Nazar, obecna była również Aleksandra Łataś-Makuch naczelnik Wydziału Rozwoju, Zdrowia i Promocji,  Sabina Grzywok specjalista ds polityki senioralnej oraz Ewa Sikora z Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie.

Spotkanie klubów seniora
Rozpoczynając spotkanie Sabina Grzywok przyznała, iż czas pandemii był krokiem wstecz, jeśli chodzi o aktywizację osób starszych, bowiem wielu z nich w tym czasie wycofała się z wcześniejszych aktywności. Wskazała również, że obecnie priorytetem jest zachęcenie seniorów do uczestnictwa w różnego rodzaju zajęciach.
Przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz tego środowiska, dzielili się swoim doświadczeniami w tym względzie. Jak zauważyli, w czasie pandemii, starali się nie tracić kontaktu z tymi osobami, a dziś oferują im powrót do wcześniej proponowanych aktywności, między innymi zajęć gimnastycznych i manualnych, treningów pamięci, wycieczek, spotkań ze stylistą i wielu innych.

spotkania o polityce senioralnej
Pojawił się również temat powołania Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego jako nieformalnej reprezentacji tego środowiska w naszym powiecie czy też stworzenia kolejnych Rad Senioralnych w gminach. Jak do tej pory działa jedna Rada Seniorów w Mikołowie.
Reprezentująca Komendę Powiatową Policji Ewa Sikora wraz z Sabina Grzywok przedstawiła założenia oraz zaprosiła do uczestnictwa w kampanii społecznej „Pomosty – łączymy pokolenia”, której organizatorami są KPP Mikołów oraz Starostwo Powiatowe, zaś partnerami: Stowarzyszenia Powrót, Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego i Rady Seniorów w Mikołowie.

Zaproszenie do projektu Pomosty
Jej celem jest realizacja działań wspólnych realizowanych przez młodzież i seniorów.
– Wstępnie planujemy całoroczne przedsięwzięcie podzielone na cztery tematyczne kwartały – „pomosty” . Pierwszy rozpoczęliśmy w maju i potrwa do lipca. Będzie się odbywał pod hasłem zaufanie – bezpieczeństwo. Drugi kwartał czyli sierpień – październik to szacunek – tolerancja, trzeci: listopad – styczeń będzie poświęcony stereotypom i rzeczywistości, a ostatni wieńczący kampanię zaplanowany został na luty – kwiecień i będzie nosił nazwę doświadczenie – poznawanie.W ostatnim kwartale chcemy także nagrać wspólny film promujący solidarność międzypokoleniową, a także zorganizować konkurs i wystawę związaną z tematem solidarności międzypokoleniowej.
Kampania ma charakter otwarty, zachęcamy do udziału instytucje, szkoły oraz przedszkola z terenu powiatu mikołowskiego, organizacje i kluby senioralne, młodzieżowe oraz organizacje pozarządowe  – informuje Sabina Grzywok, specjalistka ds. polityki senioralnej.

Pomosty projekt dla młodzieży i seniorów
Wszystkie działania będą realizowane zgodnie z zaleceniami i wytycznymi sanitarnymi związanymi z epidemią Covid-19. Zwieńczeniem kampanii będzie ustanowienie kwietnia 2022 miesiącem solidarności międzypokoleniowej w powiecie mikołowskim.