Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Inwestycje drogowe w Powiecie Mikołowskim

2021-05-13

Pszczyńska, Ogrodowa, Konstytucji 3 Maja czy Chudowska to tylko kilka najważniejszych powiatowych dróg, które są, bądź będą przebudowywane w tym roku.
W Mikołowie trwa realizacja pierwszego etapu przebudowy ulicy Pszczyńskiej, od skrzyżowania z drogą wojewódzką 928 do ulicy Bandurskiego. Także w tym roku planowana jest przebudowa ulicy Konstytucji 3 Maja, również pierwszy etap. Zakończenie obu tych inwestycji zaplanowane zostało na rok przyszły.

Ul. Pszczyńska wicestarosta Tadeusz Marszolik

Przebudowa ulicy Pszczyńskiej – to jedna z głównych tegorocznych inwestycji drogowych w Powiecie Mikołowskim – mówi wicestarosta Tadeusz Marszolik

Przebudowa ul. Pszczyńskiej

W Łaziskach Górnych zaplanowano dokończenie przebudowy skrzyżowania ul. Ogrodowej z ulicą Jana Pawła II, w tym wykonanie sygnalizacji świetlnej. W tym samym mieście prowadzona będzie przebudowa ulicy Chopina polegającej głównie na jej poszerzeniu. Ma również wymieniona zostać nawierzchnia ulicy 1 Maja.

ul. 1 Maja

ul.Chopina Łaziska Górne

ul. Chopina

ul. Ogrodowa w Łaziskach Górnych

ul. Ogrodowa

W Orzeszu ten rok, to dokończenie wieloletniego zadania na ulicy Żorskiej łączącej centrum miasta z Droga Krajową 81 w Woszczycach. Również w Orzeszu planowana jest wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Bukowina.

ul. Żorsla w Orzeszu

ul. Żorska

W Ornontowicach będzie to wykonanie nawierzchni na ostatnim odcinku ulicy Chudowskiej.
– W sumie wartość inwestycji na drogach powiatowych w tym roku wyniesie około 10 milionów złotych. Największe z tych inwestycji, czyli ulica Pszczyńska, Żorska, Chopina, Konstytucji 3 Maja oraz Ogrodowa są realizowane przy udziale finansowym gmin. Ponadto na ulicę Żorską otrzymaliśmy dodatkowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych – informuje wicestarosta Tadeusz Marszolik.