Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

XXVIII sesja Rady Powiatu Mikołowskiego- porządek obrad

2021-04-22

Sesja odbędzie się 28 kwietnia 2021 r. w trybie zdalnym.

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Mikołowskiego

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Stan opieki zdrowotnej w powiecie – wystąpienie Prezesa Centrum Zdrowia w Mikołowie.

4. Działania Powiatu w obszarze profilaktyki zdrowotnej, w tym omówienie propozycji nowych programów profilaktyki zdrowotnej.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

5.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres 2021 do 2032 roku – druk nr 178;

5.2. zmiany budżetu – druk nr 179;

5.3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Ornontowice zadania własnego Powiatu Mikołowskiego: „Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa w Ornontowicach” – druk nr 180;

5.4. przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2021-2030” – druk nr 181;

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

7. Informacje Starosty.

8. Informacje Przewodniczącej Rady

9. Wolne głosy, wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

10. Zamknięcie posiedzenia.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov 2 wywołującego chorobę COVID-19, posiedzenie zostanie przeprowadzone w zdalnym trybie obradowania. Transmisja obrad będzie transmitowana poprzez eSesja TV na stronie powiatu mikołowskiego.

Mieszkańców, którzy chcieliby zabrać głos podczas obrad, zgodnie z §14 ust. 9 Statutu Powiatu Mikołowskiego, bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu 32 32 48 107 bądź mailowo na adres rada@mikolowski.pl. Ze względów organizacyjnych, w miarę możliwości, chęć zabrania głosu prosimy zgłaszać do godz. 15:00 w dniu sesji.