Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Stan służby zdrowia tematem kwietniowej sesji RP

2021-04-28

28 kwietnia obradowała Rada powiatu
28 kwietnia odbyła się XXVIII sesja Rady Powiatu. Tak jak ostatnio również to posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym. W obradach uczestniczyło 21 radnych, a prowadziła je przewodnicząca Barbara Pepke.

przewodniczaca Rp Barbara Pepke
Głównym tematem sesji było przedstawienie stanu opieki zdrowotnej w powiecie, którą omówił Cezary Tomiczek prezes Centrum Zdrowia w Mikołowie.
– Pandemia w bezwzględny sposób obnażyła sytuację służby zdrowia – przyznał Cezary Tomiczek, wskazując między innymi na trudną sytuację finansową spółki. Mimo tych problemów, w ostatnim czasie udało się zmodernizować i wyposażyć oddział ginekologiczno-położniczy, przygotować cztery profesjonalne izolatki, które będą wykorzystywane również w przyszłości dla pacjentów z chorobami zakaźnymi.

prezes Centrum Zdrowia Cezary Tomiczek
– W 2020 roku przygotowaliśmy dziesięć łózek covidowych, obecnie mamy ich 20. Dodatkowo dwa gabinety zostały wyposażone w tlen – wymienił prezes Centrum Zdrowia, który poinformował także o zabudowaniu na potrzeby szpitala powiatowego centralnej tlenowni.
– Szpital bez tlenu w czasie covidu stałby na przegranej pozycji, dlatego tak ważne było zabezpieczenie naszej placówki w tlen medyczny. Szczególnie, że dwukrotne byliśmy w sytuacji kończących się jego zapasów. Zbiornik, w który zostaliśmy wyposażeni zabezpiecza potrzeby pacjentów i to nie tylko z koronawirusem – zapewnił prezes Tomiczek.
W swej wypowiedzi przedstawił również informacje, na jakim etapie są szczepienia realizowane przez Centrum Zdrowia. Zaznaczył, że obecnie wykonywanych jest ich od 200 do 700 w tygodniu.
– Gdybyśmy otrzymywali tyle szczepionek, ile zamawiamy, to moglibyśmy szczepić około 900 chętnych tygodniowo – zaznaczył. Przypomniał także akcje promocyjne realizowane przez szpital, w szczególności na rzecz oddziału ginekologiczno-położniczego, zdobytych certyfikatach czy programach zdrowotnych realizowanych dla mieszkańców powiatu w minionym roku.

Naczelnik Aleksandra Łataś-Makuch

O działaniach w obszarze profilaktyki zdrowotnej mówiła Aleksandra Łataś-Makuch naczelnik Wydziału Rozwoju Zdrowia i Promocji, wskazując między innymi zrealizowane w ostatnim roku programy profilaktyki zdrowotnej, chociażby „Wygraj z boreliozą”. Przedstawiła także zamierzenia na ten rok.

Skarbnik Danuta Bywalec
Na ten samej sesji radni zgodzili się na zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres 2021 do 2032 roku i zaakceptowali zmiany budżetu.
Radni przegłosowali Powiatowy Program Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2021-2025, który został przyjęty 11 głosami za przy 10 wstrzymujących.
Zgodzili się również na powierzenie zadania gminie Mikołów. Chodzi o przebudowę ulicy Konstytucji 3 Maja w Mikołowie. Jak wyjaśnił wicestarosta Tadeusz Marszolik, zdanie będzie współfinansowanie po połowie przez gminę i powiat. Przy czym przekazanie realizacji tej inwestycji miasto wynika z planów gminy, która przymierza się do wymiany wodociągu i oświetlenia ulicznego, a także doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Konstytucji 3 Maja .

wicestarosta Tadeusz Marszolik
– Są to zadania własne gminy i w celu usprawnienia realizacji tego przedsięwzięcia właściwym jest, aby był jeden koordynujący, w tym wypadku gmina Mikołów – zaznaczył.
W sprawozdaniu z prac Zarządu Powiatu, starosta Mirosław Duży ocenił między innymi  sytuację finansową powiatu, realizację remontów w szkołach, między innymi dokończenie prac w I LO i planach w tym zakresie. Wyjaśnił również kwestie dotyczące powierzenia stanowisk dyrektorom szkół w obecnej sytuacji.

starosta Mirosław Duży
Kolejna sesja, która będzie sesją absolutoryjną planowana jest na 26 maja.
Pełna relacja sesji na e-sesja

radny Tomasz Macharadny łukasz Osmalakradny Adam FicekCzłonek Zarządu powiatu Grażyna Nazar