Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Raport Służb 29.03.2021 r. – 04.04.2021 r.

2021-04-07

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu ośmiu pożarów: siana oraz wiaty śmietnikowej (na terenie Mikołowa); kotłowni (na terenie Gostyni) ognisko pozostawione bez nadzoru (na terenie Łazisk Górnych). Pozostałe pożary związane były z wypalaniem traw na terenie całego powiatu.
Dwadzieścia trzy interwencje dotyczyły miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: wypadek drogowy, zalana piwnica, zanieczyszczenia na jezdni, osoba nieprzytomna (na terenie Mikołowa); zgon, likwidacja gniazda owadów, zanieczyszczenia na jezdni, otwarcie mieszkania na prośbę policji, pomoc osobie z padaczką (na terenie Łazisk Górnych); pomiar tlenku węgla (na terenie Orzesza); zabezpieczenie lądowiska LPR (na terenie Ornontowic); drzewo powalone na jezdnię (na terenie Wyr).
Pozostałe interwencje dotyczyły zdarzeń związanych z koronawirusem na terenie całego powiatu.
Ponadto dwa zgłoszenia okazały się być alarmami fałszywymi.

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały pięć przypadków kradzieży w tym dwa przypadki kradzieży z włamaniem.
Wyryto trzy przypadki przestępstw narkotykowych (ustalono trzech podejrzanych). Zgłoszono również cztery przypadki innych przestępstw kryminalnych.
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano dziesięciu sprawców w tym sześciu nietrzeźwych kierowców.

Działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie:

W minionym tygodniu dyspozytorzy PCZK w Mikołowie odnotowali dziewięć zdarzeń na terenie powiatu. Cztery zdarzenia dotyczyły interwencji związanych z
ze zwierzętami, rannymi, martwymi lub bezpańskimi (domowymi i wolnożyjącymi).
Pozostałe interwencje to: wyciek gazu ziemnego, porzucone przy drodze śmieci, zapadnięta jezdnia, awaria wodociągowa.