Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Punkty szczepień i przygotowania do matur

2021-04-21

Kolejne zdalne spotkanie władz powiatu z wójtami i burmistrzami odbyło się 21 kwietnia. Najważniejsze kwestie poruszone w jego trakcie dotyczyły punktów szczepień powszechnych oraz sposobu dystrybucji w gminach maseczek jednorazowych.

Starosta Mirosław Duży
– Tylko powszechne szczepienia mogą wyciszyć falę koronawirusa – przyznał starosta Mirosław Duży. Jak zaznaczył na terenie Powiatu Mikołowskiego wyznaczono dwie lokalizacje. Jedna w Łaziskach Górnych gdzie działać będą  obok siebie dwa punkty, jeden jako drive-thru na parkingu przy Hali MOSiR przy ulicy Ogrodowej 50, drugi wewnątrz hali. Drugim miejsce będzie sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja.
– Obecnie miejsca te są wyposażane, zaś 23 kwietnia zaplanowany został ich odbiór przez przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia. Planujemy by funkcjonowały przez siedem dni w tygodniu i każdego dnia chcemy szczepić w nich 500 chętnych. Uruchomimy je jak tylko otrzymamy szczepionki – zapewnił Łukasz Ryguła sekretarz powiatu.

Sekretarz Łukasz Ryguła
Samorządowcy zadecydowali również o sposobie rozdziału około 150 tysięcy jednorazowych maseczek chirurgicznych, które starostwu przekazał Śląski Urząd Wojewódzki. Ustalono, iż do każdej z gmin trafi ich tyle, ilu jest mieszkańców, zaś pozostałe będą dostępne w miarę potrzeb. O sposobie dystrybucji zadecydują poszczególne gminy.
Uczestniczący w naradzie komendanci KPP Mikołów Dariusz Klimczak i Andrzej Rudolf oraz komendant KP PSP Damian Krawczyk przedstawili sytuację w podległych im jednostkach, mówili o akcji szczepień funkcjonariuszy oraz pomocy w organizacji punktów szczepień powszechnych.

21 kwietnia odbyło się zdalne posiedzenia samorządów naszego powiatu
Pojawił się również wątek tegorocznych egzaminów ósmoklasistów i matur w kontekście zabezpieczenia szkół przed incydentami, które mogłyby zakłócić ich przebieg.
Starosta podziękował również za udzielone przez samorządy wsparcie Szpitalowi Powiatowemu. Do tej pory gminy przekazały 430 tysięcy z zadeklarowanego na ten rok miliona złotych wsparcia.
– Jako powiat przekażemy w tym roku również milion złotych, aby poprawić płynność finansową naszego Centrum Zdrowia – zaznaczył.
Wśród innych poruszonych kwestii pojawiły się pytania m.in. o realizację inwestycji przy ul. Ogrodowej w Łaziskach Górnych, o czym mówił burmistrz Aleksander Wyra, czy rozważenia lokalizacji na terenie powiatu spalarni odpadów, którą to sprawę poruszył burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula.