Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Przyszłość Elektrowni i transformacja polskiej energetyki

2021-04-23

O sytuacji Elektrowni Łaziska, w kontekście prowadzonej transformacji polskiej energetyki i odchodzenia od węgla, rozmawiali dzisiaj samorządowcy i związkowcy podczas spotkania zorganizowanego przez burmistrza Aleksandra Wyrę w łaziskim Urzędzie Miejskim.
Na zaproszenie burmistrza w spotkaniu brali udział sekretarz miasta Elżbieta Piecha, która jako wiceprzewodnicząca reprezentowała również Radę Powiatu Mikołowskiego, przewodniczący łaziskiej Rady Miejskiej Tadeusz Król, starosta mikołowski Mirosław Duży oraz związkowcy reprezentujący pracowników Elektrowni Łaziska –Tomasz Sus ze Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Tauron Wytwarzanie oddział Elektrownia Łaziska, Bogdan Tkocz, wiceprzewodniczący Komitetu Protestacyjno-Strajkowego w Grupie Tauron, Franciszek Porwolik ze Związku Zawodowego Kontra Tauron Wytwarzanie oraz Wiesław Tomecki z NSZZ Solidarność Tauron Wytwarzanie.

O elektrowni w Łaziskim ratuszu rozmawiali samorządowcy i związkowcy
Planowane wygaszanie Elektrowni Łaziska to rok 2028 lub 2025 – jeżeli pojawi się formalna możliwość przeniesienia obowiązku mocowego z łaziskich bloków energetycznych na jaworznickie. Jak zaznaczyli uczestnicy spotkania, trzeba zrobić wszystko, co jest możliwe, żeby udało się wydłużyć działalność zakładu. Priorytetem jest szukanie innych rozwiązań dla miasta i mieszkańców, ponieważ likwidacja bloków węglowych jest nieunikniona.

spotkanie o przyszłości Elektrowni Łaziska
Burmistrz Aleksander Wyra: – „Już od kilku lat prowadzimy rozmowy z przedstawicielami Tauron Wytwarzanie, dotyczące przyszłości łaziskiego zakładu i szukamy rozwiązania tej trudnej dla naszego miasta sytuacji. Elektrownia to jeden z największych pracodawców i największy płatnik podatku w Łaziskach Górnych. Niezwykle istotne – w kontekście planowanego wygaszania działalności Elektrowni Łaziska – jest powstanie na terenie elektrowni jednostki wytwórczej, która zapewni kontynuację dostaw ciepła systemowe dla wszystkich odbiorców w naszym mieście. Prowadzimy również rozmowy na temat nabycia działek na terenie Elektrowni Łaziska, które mają potencjał do wygenerowania strefy przemysłowej i nowych miejsc pracy, niezbędnych dla miasta w najbliższym czasie.”
Jak zaznaczył starosta Mirosław Duży, chociaż od energetyki węglowej nie da się odejść z dnia na dzień, to pojawienie się daty grudzień 2025 w kontekście wygaszania Elektrowni Łaziska nie napawa optymizmem. „Każde miejsce pracy jest dla powiatu ważne. Chociaż decyzje zapadają ponad nami, powinniśmy zrobić wszystko, żeby złagodzić skutki transformacji. ”

W debacie uczestniczył starosta Mirosław Duży
Jak zaznaczył Tomasz Sus, nadzieją dla przyszłości łaziskiego zakładu jest wybudowanie na terenie elektrowni bloku gazowego. Proponował również wrócić do tematu uciepłowienia Mikołowa, a nawet – jeżeli będzie taka wola – innych sąsiadujących z Łaziskami gmin.
W związku z powołaniem nowego zarządu Tauron Polska Energia, burmistrz wystosował kolejne pismo w sprawie sytuacji Elektrowni Łaziska. „Liczę na otwartość i gotowość do rozmów. Mam nadzieję, że uda się nam dojść do porozumienia w ważnych dla naszego miasta kwestiach.”
Tekst i zdj. Gazeta Łaziska