Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Pamięci policjantów ofiar zbrodni katyńskiej

2021-04-13

13 kwietnia obchodzony jest jako Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Samorządowcy i przedstawciele slużb mundurowych pod tablicą w Bujakowie

Właśnie tego dnia pod obeliskiem poświęconym policjantom zamordowanym przez NKWD stojącym przy kościele św. Mikołaja w Bujakowie, samorządowcy oraz przedstawiciele policji i straży pożarnej złożyli kwiaty i zapalili znicze. Hołd w imieniu władz powiatu złożyły Grażyna Nazar, członek Zarządu Powiatu oraz Mirosława Lewicka radna Rady Powiatu. W imieniu Rady Miasta Mikołowa uczyniła to przewodnicząca Katarzyna Syryjczyk- Słomska. Obecny był również sołtys Bujakowa Andrzej Sobota. Policję reprezentowali komendant  KPP Mikołów, nadkomisarz Dariusz Klimczak oraz jego zastępca nadkomisarz Andrzej Rudolf, zaś Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej komendant Damian Krawczyk.

Delegacje składające kwiaty pod tablicą zamordowanych przez NKWD

Na bujakowskiej tablicy widnieją nazwiska 16 policjantów z Mikołowa zamordowanych wiosną 1940 roku w Kalininie, spoczywających na polskim cmentarzu wojskowym w Miednoje.

Przewodnicząca Rady Miasta Mikołowa oraz sołtys Bujakowa

Grażyna Nazar członek Zarządu Powiatu oraz radna Rady Powiatu Mirosława Lewicka

Pod tablica zamordowanych przez NKWD policjantów z Mikołowa

Mundurowi składają hołd pomordowanym prze Sowietów policjantów