Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej

2021-04-29

29 kwietnia obchodzimy Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej.
W tym tygodniu odbyło się spotkanie robocze przygotowujące kampanię społeczną „Pomosty – łączymy pokolenia”, w którym udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Mikołowie, Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie, Stowarzyszenia Powrót, Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego i Rady Seniorów w Mikołowie.

– Wstępnie planujemy całoroczne przedsięwzięcie podzielone na cztery tematyczne kwartały – „pomosty” . Pierwszy rozpoczniemy w maju i potrwa do lipca. Będzie się odbywał pod hasłem zaufanie – bezpieczeństwo. Drugi kwartał czyli sierpień- październik to szacunek – tolerancja, trzeci: listopad – styczeń będzie poświęcony stereotypom i rzeczywistości, a ostatni wieńczący kampanię zaplanowany został na luty – kwiecień i będzie nosił nazwę doświadczenie – poznawanie.
Kampania ma charakter otwarty, zachęcamy do udziału instytucje, szkoły oraz przedszkola z terenu powiatu mikołowskiego, organizacje i kluby senioralne, młodzieżowe oraz organizacje pozarządowe – informuje Sabina Grzywok, specjalistka ds. polityki senioralnej. Jak wyjaśnia kampania ma na celu popularyzację solidarności międzypokoleniowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i seniorów, ujętą w szerokim aspekcie bezpieczeństwa i wzajemnego wsparcia.
– Wszystkie działania, a planujemy prelekcje, zajęcia warsztatowe, spotkania i gry integracyjne będą realizowane zgodnie z zaleceniami i wytycznymi sanitarnymi związanymi z epidemią Covid-19. Chcielibyśmy w ostatnim kwartale także nagrać wspólny film promujący solidarność międzypokoleniową a także zorganizować konkurs i wystawę związaną z tematem solidarności międzypokoleniowej. Zwieńczeniem kampanii będzie ustanowienie kwietnia 2022 miesiącem solidarności międzypokoleniowej w powiecie mikołowskim – dopowiada Sabina Grzywok.

Pierwszym działaniem będzie wparcie seniorów przy Spisie Powszechnym, działania informacyjne i profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa w tym zakresie.

Dzięn Solidarności Międzypokoleniowej
Zdjęcie Uczestnicy spotkania roboczego

Od lewej stoją Artur Ceran z KPP Mikołów, Sabina Grzywok, starosta mikołowski Mirosław Duży, przewodnicząca Rady Seniorów w Mikołowie Dorota Podlodowska-Graczyńska, komendant KPP Mikołów Dariusz Klimczak oraz Katarzyna Gembara reprezentująca Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy i Stowarzyszenie Powrót.