Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Stanowisko Zarządu Powiatu Mikołowskiego oraz władz gmin Powiatu Mikołowskiego odnośnie proponowanego przebiegu tras szybkich kolei w ramach CPK przez teren Powiatu Mikołowskiego

2021-03-12

Do Ministerstwa Infrastruktury oraz Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. zostało wysłane wspólne Stanowisko Zarządu Powiatu Mikołowskiego oraz władz gmin Powiatu Mikołowskiego odnośnie proponowanego przebiegu tras szybkich kolei w ramach CPK przez teren Powiatu Mikołowskiego.

– W związku z brakiem porozumienia odnośnie przedstawionych rozwiązań przebiegu trasy szybkiej kolei władze Powiatu Mikołowskiego oraz włodarze gmin jednogłośnie sprzeciwiają się co do proponowanych wariantów trasy. Nie może być zgody na niszczenie i degradację zagospodarowanych obszarów gmin oraz domostw i wieloletniego dorobku ich mieszkańców. W imieniu mieszkańców gmin Powiatu Mikołowskiego wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec dotychczas przedstawionych wariantów tras szybkiej kolei przebiegających przez teren Powiatu Mikołowskiego- czytamy w stanowisku.

 

18 lutego odbyło się spotkanie on-line samorządowców z przedstawicielami spółki Centralny Port Komunikacyjny i projektantami szybkich kolei. Zakończyło się ono fiaskiem, nie uzyskano kompromisu. Żaden z argumentów i żadna z propozycji przedstawicieli społeczności lokalnej nie zostały uwzględnione przez reprezentantów koncepcji CPK. Stąd też stanowcze, wspólne stanowisko włodarzy naszych gmin i władz Powiatu Mikołowskiego, które nie godzą się na żaden z dotychczas zaproponowanych wariantów tras szybkich kolei i nadal będą protestować.