Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h
eUrząd

eSESJA

eUrząd

eURZĄD

Nieodpłata pomoc prawna

POMOC PRAWNA

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

BIP
Logo Powiatu Mikołowskiego

Sprawozdanie z konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023”

2021-03-10

Starosta Mikołowski informuje, iż w dniu 7 marca 2021  roku zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały  Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023”.

Konsultacje zostały przeprowadzone z wykorzystaniem formularza do przeprowadzenia konsultacji na stronie internetowej Powiatu Mikołowskiego pod adresem www.konsultacje.mikolowski.pl.

W powyższej sprawie nie wpłynęła żadna opinia, uwaga lub wniosek.