Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Rok 2020 w policyjnej statystyce

2021-03-10

Bartosz Depta naczelnik Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem
Informacja o pracy Komendy Powiatowej Policji w 2020 roku została przedstawiona w trakcie zorganizowanej 10 marca naradzie rocznej. W odbytej w trybie zdalnym konferencji uczestniczyli samorządowcy oraz pracownicy jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Dane dotyczące pracy mikołowskiego garnizonu przedstawił jego komendant, nadkomisarz Dariusz Klimczak.

Oceniając prace swoich podwładnych przyznał, że miniony rok był wyjątkowy, bowiem w znacznym stopniu determinowała ją pandemia.
– Spraw związanych z koronawirusem ogółem odnotowaliśmy 1346, przy czym tylko w listopadzie policjanci przeprowadzili 21 tysięcy kontroli osób przebywających na kwarantannie. To około 700 kontroli na dobę, przy tym samym składzie osobowym oraz realizacji innych działań – zaznaczył komendant Dariusz Klimczak.


W 2020 roku w KPP pracowało 175 funkcjonariuszy, liczba wakatów wyniosła sześć.
Jeśli chodzi o dane dotyczące przestępstw, to spraw kryminalnych odnotowano 1275, gospodarczych 2012, zaś innych 190.
Odnotowaliśmy wzrost wykrywalności przestępstw o 5 procent, przy blisko 20 procentowym spadku przestępczości ogółem. – Jest to najwyższy spadek w skali ostatnich pięciu lat – przyznał nadkomisarz Dariusz Klimczak.

Zreferował także dane dotyczące kategorii siedmiu przestępstw kryminalnych najbardziej uciążliwych dla obywateli takich jak: kradzież mienia, kradzież pojazdu, kradzież z włamaniem, rozbój i wymuszenie rozbójnicze, uszkodzenie ciała, uszkodzenie mienia, bójka i pobicie.
Sumarycznie takich działań policjanci prowadzili 321, w 2019 było to 356, zaś przed dwoma laty – 470.
W tej grupie o połowę spadła liczba przestępstw rozbójniczych, z 10 w 2019 do pięciu w minionym roku, podobnie jak bójek i pobić, z dziewięciu w 2019 do czterech w 2020 roku.

Zmniejszyła się również liczba przypadków kradzieży aut z 20 w roku 2019 do 16 w minionym roku. Przybyło za to kradzieży z włamaniem. Za 12 miesięcy 2020 roku policjanci przyjęli 77 takich zgłoszeń w 2019 o pięć mniej.
W trakcie rocznej odprawy przedstawiona została także informacja dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
– W 2020 roku na drogach powiatu mikołowskiego doszło do 48 wypadków, było to o cztery mniej niż w 2019 roku, najwięcej bo 26 miało miejsce w Mikołowie, najmniej – trzy w Wyrach. Spadła liczba wypadków śmiertelnych z siedmiu do dwóch oraz rannych z 56 do 49. Ofiarami tych najtragiczniejszych wypadków, do których doszło w Orzeszu i Mikołowie byli piesi.
Pozostałe informacje dotyczyły liczby zatrzymanych nietrzeźwych kierowców, procedur niebieskich kart czy też zgłoszeń obywateli nanoszonych na miejscową mapę zagrożeń. W trakcie spotkania przedstawiony została również nowy zastępcę komendanta, którym od początku marca jest nadkomisarz Andrzej Rudolf.
Za minionym rok pracy, policjantom podziękował starosta Mirosław Duży oraz jego zastępca Tadeusz Marszolik.

Dane o bezpieczeństwie w powiecie mikołowskim w 2020 roku