Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Raport Służb 22.02.2021 r. – 28.02.2021 r.

2021-03-01

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu czterech pożarów: hali produkcyjnej (na terenie Wyr); sadzy w kominie (na terenie Mikołowa); pnia w lesie (na terenie Orzesza); sadzy w kominie (na terenie Łazisk Górnych).

Szesnaście interwencji dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: zanieczyszczona jezdnia, koronawirus – dowóz osób na szczepienie, zwisające przewody nad jezdnią, pomoc pogotowiu ratunkowemu (na terenie Mikołowa); kolizja drogowa, zapach gazu przed budynkiem, zalana piwnica (na terenie Łazisk Górnych); zwisające przewody nad jezdnią, sarna uwięziona w płocie, powalone drzewo, wypadek drogowy, niedrożna studzienka burzowa (na terenie Orzesza); wypadek drogowy (na terenie Ornontowic).

Ponadto jedno zgłoszenie okazało się być alarmem fałszywym.

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały siedem przypadków kradzieży (wykryto i ustalono dwóch podejrzanych), w tym jeden przypadek kradzieży z włamaniem oraz jeden przypadek kradzieży pojazdu.

Miało miejsce jedno przestępstwo narkotykowe (wykryto i ustalono jednego podejrzanego).

Ujawniono pięć przypadków innych przestępstw kryminalnych (wykryto pięć przypadków i ustalono siedmiu podejrzanych).

Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano dziewięciu sprawców, w tym dwóch nietrzeźwych kierujących.

Działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie:

W minionym tygodniu dyspozytorzy PCZK w Mikołowie odnotowali osiemnaście zdarzeń na terenie powiatu. Dwanaście zdarzeń dotyczyło interwencji związanych ze zwierzętami (domowymi i wolnożyjącymi).

Pozostałe interwencje to m.in.: pochylony słup telekomunikacyjny, awaria instalacji gazowej, zatkana studzienka deszczowa, zapadnięta droga, awaria sygnalizacji świetlnej.