Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Projekt „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030” – konsultacje społeczne

2021-03-30

Konsultacje Społeczne projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030”

terminy konsultacji społecznych projektu. subregion centralny - 12 kwietnia 2021 roku
Marszałek Województwa Śląskiego zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw, klastrów, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, izb i stowarzyszeń gospodarczych, uczelni wyższych, organizacji badawczych oraz instytucji finansowych na konsultacje społeczne projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030”