Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Lokalne Partnerstwo ds. Wody w Powiecie Mikołowskim

2021-03-05

Inauguracyjne spotkanie Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w Powiecie Mikołowskim.
Członkini Zarządu Powiatu Grażyna Nazar oraz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Mikołowie Teresa Macioszek on-line uczestniczyły dziś w pierwszym spotkaniu, które ma na celu stworzenie w naszym powiecie Lokalnego Partnerstwa do spraw Wody, a więc sieci efektywnej współpracy pomiędzy wszystkimi kluczowymi Partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich.


🔸 Do tej inicjatywy Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprosił wszystkie osoby i instytucje zainteresowane gospodarką wodną na terenie naszego powiatu – rolników, przedstawicieli samorządów, spółki wodne, użytkowników wód.


Omawiano aktualne problemy sektora rolnego, przedsiębiorstw oraz mieszkańców obszarów wiejskich związane z pogarszającą się sytuacją hydrologiczną. W ramach Lokalnego Partnerstwa ds. Wody, wzajemnej współpracy i wymiany poglądów, rozważane będą potencjalne możliwości poprawy dostępności wody, ochrony przed suszą, powodzią oraz działania mające na celu ochronę ekosystemów wodnych przed zanieczyszczeniem i niewłaściwą eksploatacją zarówno wód powierzchniowych jak i podziemnych.


🔸 Projekt realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, plan operacyjny na lata 2020-2021.


🔸 Szczegóły na:
https://sir.odr.net.pl/lokalne-partnerstwo-do-spraw-wody-w-twoim-powiecie/