Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Covid – temat wiodący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

2021-03-11

Ocena stanu bezpieczeństwa w naszym powiecie oraz obecna sytuacja epidemiczna zdominowała pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Mikołowskiego. Spotkanie odbyło się 11 marca w starostwie, a uczestniczyli w nim Starosta Mikołowski Mirosław Duży, przedstawiciele Rady Powiatu: Mirosława Lewicka i Adam Ficek, komendanci komend powiatowych: policji – Dariusz Klimczak i straży pożarnej Damian Krawczyk, prokurator rejonowy Tomasz Rygiel oraz naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego starostwa Bartłomiej Depta.

członkowie komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Mikołowskiego
W spotkaniu uczestniczyli także Andrzej Rudolf zastępca komendanta policji, Gabriela Niedziela zastępca dyrektora tyskiego Sanepidu, Cezary Tomiczek prezes Centrum Zdrowia, reprezentujący gminę Orzesze Bartłomiej Marek oraz Piotr Chrzęszczyk z Nadleśnictwa Kobiór.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Starosta Mirosław Duży przyznał, że choć za nami już rok walki z koronawirusem, to liczba zakażeń zamiast maleć – wzrasta. Potwierdzają to dane przedstawione przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, z których wynika, że obecnie w naszym powiecie ponad tysiąc osób przybywa na kwarantannie, zaś zakażonych w powiecie jest dziś 45 osób. Liczba tych, którzy od początku pandemii zachorowali w naszym powiecie to 4623, z czego ponad 4000 to ozdrowieńcy.
– Od listopada, kiedy uruchomiony został punkt pobrań przy starostwie do 10 marca wykonano w nim 1892 wymazów, przy czym w ostatnich dniach notujemy wzrost pobrań, z 249 wykonanych w pierwszym tygodnia marca do 189 przeprowadzonych od 8 do 10 marca – wyjaśnia Bartłomiej Depta , naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego starostwa powiatowego. Reprezentująca tyską stację Sanitarno-Epidemiologiczną Gabriela Niedziela przyznała, że we wszystkich podlegającej tyskiej stacji powiatach jest podobnie.

11 marca 2021 odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Mikołowskiego
Sytuację szpitala powiatowego przedstawił Cezary Tomiczek prezes Centrum Zdrowia.
– Zakończyliśmy pierwszy etap szczepień nauczycieli, zaś obecnie wznowiliśmy je w grupie „O”. Szczepienia prowadzą dwa zespoły i moglibyśmy ich wykonywać więcej, jednak nie otrzymujemy tylu dawek szczepionki, ile zamówiliśmy – zaznaczył prezes Tomiczek wskazując również na przerwy w pracy oddziału neurologicznego związane z brakiem wolnych łóżek.
Komendanci policji i straży pożarnej w swych wystąpieniach skupili się na omówieniu danych dotyczących porządku i bezpieczeństwa. Nadkomisarz Dariusz Klimczak, komendant KPP Mikołów przyznał, iż o ile ogólna liczba przestępstw spadła w minionym roku, to wzrósł odsetek kradzieży z włamanie, na co mogło mieć wpływ zamknięcie z powodu obostrzeń covidowych niektórych placówek i firm.

11 marca 2021 spotkali się członkowie Komisji Bezpieczeństwa i porządku Powiatu Mikołowskiego
Z kolei Damian Krawczyk kierujący KP PSP Mikołów stwierdził, że choć liczba pożarów i miejscowych zagrożeń była mniejsza niż w latach poprzednich, to strażacy byli zaangażowani w zadania związane z walką z pandemią, między innymi zajmowali się rozstawaniem namiotów triażowych przed szpitalami, dystrybucją maseczek czy płynów do dezynfekcji.