Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h
eUrząd

eSESJA

eUrząd

eURZĄD

Nieodpłata pomoc prawna

POMOC PRAWNA

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

BIP
Logo Powiatu Mikołowskiego

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

2021-02-12

Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego dot. „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030”

Konsultacje mają charakter otwarty i będą przeprowadzane za pomocą formularza konsultacji dokumentu na stronie internetowej www.konsultacje.mikolowski.pl w terminie od 22 lutego 2021 r. do 7 marca 2021 r.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Mirella Banaś – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.