Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Więźniowie opiekunami osób niepełnosprawnych?

2021-02-22

O resocjalizacji skazanych za długi alimentacyjne i możliwości ich integracji oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi, głównie dziećmi rozmawiano dziś w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikołowie.
Na zaproszenie Starosty Mikołowskiego Mirosława Dużego odpowiedzieli Dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju ppłk Wojciech Emerling oraz Rzecznik Prasowy tego więzienia kpt. Agnieszka Wazowska. W spotkaniu z funkcjonariuszami Służby Więziennej udział wzięły również: członkini Zarządu Powiatu Mikołowskiego Grażyna Nazar oraz przedstawicielki Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Mikołowskiego – Mirosława Lewicka i Iwona Gejdel.
Omawiane były sprawy pomocy postpenitencjarnej dla skazanych oraz organizacja w przyszłości wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Mikołowskiego z udziałem funkcjonariuszy Służby Więziennej. Uczestnicy dzisiejszego spotkania obejrzeli również film dokumentalny „W roli ojca” nt. opieki nad osobami niepełnosprawnymi prowadzonej w ramach resocjalizacji więźniów skazanych za niepłacenie alimentów.