Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Raport Służb 08.02.2021 r. – 14.02.2021 r.

2021-02-14

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu dwóch pożarów: drewnianej wiaty, samochodu osobowego (na terenie Mikołowa).

Sześć interwencji dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: pojazd blokujący jezdnię, zabezpieczenie lądowiska dla śmigłowca, zalana piwnica (na terenie Mikołowa); wypadek drogowy (na terenie Orzesza); zdarzenie medyczne, otwarcie mieszkania (na terenie Wyr).

Jedno zgłoszenie okazało się być alarmem fałszywym.

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały jeden przypadek zabójstwa (wykryto i ustalono jednego podejrzanego) oraz jedno przestępstwo zgwałcenia (wykryto i ustalono jednego podejrzanego).

Miał miejsce jeden przypadek kradzieży pojazdu.

Ujawniono dwa przypadki innych przestępstw kryminalnych (wykryto i ustalono jednego podejrzanego).

Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano pięciu sprawców, w tym trzech nietrzeźwych kierujących.

Działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie:

W minionym tygodniu dyspozytorzy PCZK w Mikołowie odnotowali trzydzieści jeden zdarzeń na terenie powiatu. Jedenaście zdarzeń dotyczyło interwencji związanych ze zwierzętami (domowymi i wolnożyjącymi).

Czternaście interwencji związane było z Akcją Zima.

Pozostałe interwencje to m.in.: awaria sygnalizacji świetlnej, pęknięta rura wodna, przewrócony słup telekomunikacyjny, awaria latarni oświetleniowej, uszkodzony znak drogowy.