Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Raport Służb 01.02.2021 r. – 07.02.2021 r.

2021-02-08

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu czterech pożarów: pożaru budynku jednorodzinnego, zadymienia (na terenie Mikołowa); sadzy w kominie (na terenie Orzesza); sadzy w kominie (na terenie Łazisk Górnych).
Dziewięć interwencji dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: wypadek drogowy, pochylone drzewo, sygnalizator drogowy tarasujący jezdnię (na terenie Mikołowa); awaria wodociągowa/wyciek z hydrantu, złamany konar drzewa (na terenie Łazisk Górnych); kolizja drogowa, zapach gazu na klatce schodowej, dostarczenie agregatu prądotwórczego osobie korzystające ze specjalistycznego sprzętu medycznego w warunkach domowych (na terenie Orzesza); zalana piwnica (na terenie Wyr).
Dwa zgłoszenia okazały się być alarmami fałszywymi.

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały pięć przypadków kradzieży z włamaniem (ustalono dwóch podejrzanych).
Ujawniono dwa przypadki przestępstw narkotykowych (ustalono dwóch podejrzanych) oraz jeden przypadek innych przestępstw kryminalnych.
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano sześciu sprawców.

Działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie:
W minionym tygodniu dyspozytorzy PCZK w Mikołowie odnotowali osiemnaście zdarzeń na terenie powiatu. Osiem  dotyczyło interwencji związanych ze zwierzętami (domowymi i wolnożyjącymi). Trzy interwencje związane były z Akcją Zima.
Pozostałe interwencje to m.in.: zgon mężczyzny, awaria sygnalizacji świetlnej, uszkodzony znak drogowy, wyrwa w drodze, przewrócony sygnalizator świetlny, awaria energetyczna.