Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych

2021-02-15

Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego dot. „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej  na lata 2021-2023”

Konsultacje mają charakter otwarty i będą przeprowadzane za pomocą formularza konsultacji dokumentu na stronie internetowej www.konsultacje.mikolowski.pl w terminie od  22 lutego 2021 r. do 7 marca 2021 r.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest  Mirella Banaś – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.