Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Nie ma zgody na propozycje CPK

2021-02-18

Stanowcze „Nie” przeciwko dotychczas przedstawionym wariantom przebiegu tras szybkiej kolei przez teren Powiatu Mikołowskiego wyraziły jego władze oraz włodarze pięciu gmin naszego powiatu. Wspólne stanowisko naszych samorządowców wypracowane zostało po spotkaniu on-line z przedstawicielami spółki Centralny Port Komunikacyjny i projektantami szybkich kolei. Spotkaniu, które zakończyło się dziś (tj. 18.02.2021 r.) fiaskiem.

Spotkanie ws CPK

W trakcie zdalnego spotkania przedstawiono wszystkie dotychczasowe propozycje przebiegu projektowanej trasy kolejowej proponowane przez spółkę CPK. Pomimo naniesionych przez projektantów korekt, żaden z tych przebiegów nie jest do zaakceptowania, zarówno przez mieszkańców naszego powiatu jak i samorządowców. Dlatego też podczas wideokonferencji wójt Wyr Barbara Prasoł w imieniu wszystkich samorządowców naszego powiatu przedstawiła kolejny alternatywny przebieg. Zgodnie z tą propozycją trasa zostałaby poprowadzona przez tereny lasów pszczyńskich i kobiórskich. „Lasy pszczyńskie są cennym dobrem, ale równie ważni są nasi mieszkańcy i ich domostwa” – przekonywała Barbara Prasoł.

Wójt Wyr na spotkaniu ws CPK

Niestety projektanci szybkich kolei i reprezentanci spółki CPK przyznali, iż wypracowany przez nasze samorządy wariant nie będzie brany pod rozwagę właśnie dlatego, że większość tej trasy przebiegałaby przez tereny leśne, niszcząc cenny drzewostan, zaś szlak kolejowy utrudniałby migrację zwierząt. Kolejny argument dotyczył tego, że nowa trasa zlokalizowana byłaby w niewielkiej odległości od już istniejącego szlaku kolejowego E 65 łączącego Katowice z Bielskiem. Według projektantów budowanie kolejnej trasy w tym miejscu byłoby nieracjonalne. Najważniejsze wydaje się jednak to, o czym wspominał Dariusz Mańkowski (lider projektu ze strony spółki CPK) a dotyczące zaawansowania prac przy tej inwestycji. Jego zdaniem wprowadzenie kolejnego wariantu trasy oznaczałoby zmianę przedmiotu zamówienia planowanej inwestycji. Jak wyjaśnił w grudniu 2020 roku rozpoczęła się inwentaryzacja przyrodnicza, której zakończenie planowane jest na marzec 2022 roku, trwają również prace nad opracowaniem Studium Wykonalności, które mają zakończyć się w maju 2022. Dopiero wtedy wybrany zostanie jeden z wariantów przebiegu trasy kolei dużych prędkości przez nasz powiat.

Planowany przebieg tras CPK

W trakcie dzisiejszego spotkania poruszono także kwestie powrotu do koncepcji wykorzystania już istniejącego szlaku kolejowego, co również według przedstawicieli CPK jest niemożliwe. „Istniejące linie mają całkiem inne parametry. Linia kolejowa 140 ma parametry drogi powiatowej. Nigdzie w Polsce poprzez rozbudowę drogi powiatowej nie osiągnięto parametrów autostrady”– przekonywali projektanci tzw. szybkich kolei.

Projektant tras CPK

Trwające ponad półtorej godziny spotkanie zakończyło się fiaskiem, nie uzyskano kompromisu. Żaden z argumentów i żadna z propozycji przedstawicieli społeczności lokalnej nie zostały uwzględnione przez reprezentantów koncepcji CPK. Stąd też stanowcze, wspólne stanowisko włodarzy naszych gmin i władz Powiatu Mikołowskiego, które nie godzą się na żaden z dotychczas zaproponowanych wariantów tras szybkich kolei i nadal będą protestować.

Spotkanie ws CPK- wójtowie, burmistrzowie i zarząd Powiatu