Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Jednym głosem przeciwko centralizacji szpitali powiatowych

2021-02-18

Ten temat zdominował dzisiejszy Konwent Powiatów Województwa Śląskiego, w którym razem uczestniczyli Starosta Mikołowski Mirosław Duży oraz Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk. Spotkanie ze względu na panującą epidemię odbyło się w formie zdalnej.

Podczas wideokonferencji Starostowie zajęli stanowisko wraz Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Szpitali Powiatowych, sprzeciwiając się rządowym planom przejęcia szpitali powiatowych i ostrzegając, że przypominają one czasy socjalizmu. Minister zdrowia argumentuje, że rozproszona struktura właścicielska jest nielogiczna i nieefektywna.

Starosta Mikołowski i Starosta Myszkowski podczas Konwentu Powiatów

Prezes Związku Powiatów Polskich Andrzej Płonka zarzucił władzom, iż w zespole, który przygotowuje projekt centralizacji szpitali, nie ma przedstawicieli strony samorządowej. Zasiadają w nim za to – mówił – przedstawiciele ministra, Narodowego Funduszu Zdrowia i Banku Gospodarstwa Krajowego. Skarżył się także, iż minister Niedzielski nie znajduje czasu na spotkania w tej sprawie z samorządowcami.

Prezes Związku Powiatów Polskich ocenił, że pomysł centralizacji szpitali powiatowych to „propozycja powrotu do systemu, który był wcześniej i się nie sprawdził”.

„Sama idea odebrania powiatom szpitali powiatowych jest – w naszej ocenie – propozycją diaboliczną, która prowadzi do tego, że mieszkańcy lokalnych wspólnot samorządowych nie będą mieli już żadnego wpływu na dostępność publicznych świadczeń opieki zdrowotnej, a powiaty stracą tak naprawdę jedyny prawdziwy instrument, dzięki któremu mogą realizować zadania z zakresu szeroko rozumianej ochrony zdrowia” – powiedział.

Starostowie Mikołówski i Myszkowski- wideokonferencja

Uczestnicy wideokonferencji zasygnalizowali również inne istotne z punktu widzenia powiatów bieżące kwestie:

  • potrzeba budowy kanałów technologicznych przy powstawaniu nowych i modernizacji istniejących dróg;
  • wprowadzenie niezbędnych zmian w celu osiągnięcia dostępności architektonicznej i komunikacyjno- informacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami w powiatowych urzędach pracy i innych jednostkach organizacyjnych;
  • podjęcie wspólnych działań na szczeblu samorządowym w przypadku braku lub nieregularnych dostaw szczepionki firmy Pfizer, która jest okazjonalnie zastępowana szczepionką firmy Astra Zeneca;

W imieniu samorządowców Prezes Zarządu ZPP skierował w ostatnim czasie pisma do prezydenta i premiera z prośbą o spotkanie. Zapowiedział też absolutny brak zgody na jawne kłamstwa dotyczące spraw najistotniejszych powielane w mediach przez stronę rządową.

Więcej szczegółów na stronie www.zpp.pl