Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Styczniowa sesja Rady Powiatu

2021-01-27

27 stycznia na swym pierwszym w tym roku posiedzeniu zebrała się Rada Powiatu Mikołowskiego. Sesja odbyła się w trybie zdalnym.

Przewodniczaca Rady powiatu Barbara PepkeSkarbnik powiatu Danuta Bywalec
Główna ich część poświęcona była przedstawieniu sprawozdań z prac komisji branżowych Rady Powiatu, w tym informacji z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej za rok 2020. To gremium w minionym roku odbyło dziewięć posiedzeń, w większość w trybie zdalnym.

Radny Adam Ficek

W tym czasie Komisja Rewizyjna przeprowadziła m.in. kontrolę działalności merytorycznej i finansowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem, Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. Zapoznała się również ze stanem zadłużenia Powiatu oraz analizowała wydatki inwestycyjne.

-Komisja Rewizyjna nie zgłosiła uwag dotyczących kontrolowanych jednostek, stwierdzając, iż przedstawione informacje jak i działalność kontrolowanych jednostek nie budzą zastrzeżeń – mówił jej przewodniczący Adam Ficek, przedstawiając obecnym treść sprawozdania.
Jeśli zaś chodzi o wnioski złożone przez Komisję Rewizyjną to dotyczyły one chociażby wyciszenia pomieszczeń Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, w których prowadzona jest terapia czy też uzupełnienie zapasów Magazynów Obrony Cywilnej w poszczególnych gminach naszego powiatu.
Na tej samem sesji radni głosowali uchwały dotyczące zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres 2021 do 2032 roku oraz zmian w budżecie. Także udzielenia pomocy finansowej Gminie Mikołów.

Radny Tomasz Macha
W punkcie informacje starosty, Mirosław Duży przedstawił informacje na temat pracy Komisji Bezpieczeństwa przy Staroście Mikołowskim, również planowanych inwestycji oraz sytuacji na rynku pracy. Dane na temat sytuacji związanej z pandemią przedstawił Bartłomiej Depta naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, zaś sekretarz Powiatu Łukasz Ryguła przedstawił wykresy dotyczące przebiegu epidemii koronawirusa w naszym powiece. Wynika z nich, że do tej pory zachorowało 3813 osób czyli niewiele ponad 3 procent populacji powiatu mikołowskiego.
Pełna relacja z sesji w zakładce e-sesja

Radny Łukasz OsmalakSekretarz Powiatu Łukasz Ryguła

Starosta Mirosław DużyWicestarosta Tadeusz MarszolikCzłonek Zarządu Powiatu Grażyna NazarRadna Mirosława LewickaRadna Elżbieta Piecha