Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Sprawozdanie z konsultacji w sprawie przystąpienia do opracowania programu ochrony środowiska

2021-01-28

Zarząd Powiatu Mikołowskiego informuje, że dnia 17 stycznia 2021r. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące przystąpienia do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2021-2026 z perspektywą na lata 2027-2032”. Konsultacje społeczne miały charakter otwarty i zostały przeprowadzone z wykorzystaniem formularza konsultacji dokumentu oraz ankiety na stronie internetowej https://konsultacje.mikolowski.pl
W powyższej sprawie nie wpłynął żaden wniosek lub uwaga, w przeprowadzonej ankiecie oddano jeden głos na „tak”.
W świetle powyższego dokument pn. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2021-2026 z perspektywą na lata 2027-2032” zostanie przyjęty uchwałą Rady Powiatu Mikołowskiego.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w związku z przystąpieniem do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2021-2026 z perpektywą na lata 2027-2032”

Za Zarząd

Mirosław Duży                                                            Grażyna Nazar

Starosta Mikołowski                                                  Członek Zarządu