Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Rok 2020 dane z PCZK, straży pożarnej i drogówki

2021-01-21

975 kolizji i wypadków miało miejsce na drogach powiatu mikołowskiego w 2020 roku. Tak wynika z danych Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie. Dla porównania w 2019 roku odnotowano ich 1150, zaś w 2018 roku – 1022. Jeśli chodzi o wypadki drogowe, to w minionym roku funkcjonariusze drogówki odnotowali ich 48, zaś kolizji 927. Rok wcześniej były to 52 wypadki i 1098 kolizji, zaś w 2018 roku, liczba wypadków była taka sama jak w 2019, zaś kolizji 970.

W 2020 roku na drogach powiatu mikołowskiego śmierć poniosły dwie osoby, zaś rannych zostało 49. Liczba ta jest niższa niż w roku 2019, kiedy ofiar śmiertelnych było 7, zaś rannych 56. W 2018 roku zginęły dwie osoby, rannych zostało 58.

Jeśli chodzi o kierujących pod wpływem alkoholu, to w 2020 roku w całym powiecie zatrzymano 193 kierujących, rok wcześniej 283 zaś w 2018 – 276.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

778 – tyle zgłoszeń odnotowali w ubiegłym roku dyspozytorzy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Najwięcej w Mikołowie – 357. Dla porównania w 2019 roku w całym powiecie było ich 1047, w 2018 rok – 799, w 2017 rok – 842, zaś 2016 rok – 651 zgłoszeń. Jak co roku najwięcej sygnałów dotyczyło zdarzeń ze zwierzętami (martwe, ranne i bezdomne zwierzęta domowe oraz wolnożyjące) – 462.

Jeśli chodzi o najważniejsze zgłoszenie, które dotarły do PCZK , to między innymi sygnały o podrzuceniu ładunku wybuchowego na prywatną posesję (eksplodował, uszkodził elewację budynku) – Wyry (18.01.2020), pierwsza informacja o osobie prawdopodobnie zarażonej koronawirusem, zgłaszający miał kontakt z osobą, która wróciła z Włoch (28.02.2020), znalezienie niewybuchu z czasów II wojny światowej podczas prac ziemnych przy centrum przesiadkowym w Mikołowie (10.06.2020), porzucone beczki z odpadami chemicznymi w Orzeszu na dworcu PKP (25.06.2020) oraz w Mikołowie (27.06.2020), pożar hali ubojni drobiu – Mikołów (01.07.2020), dzikie wysypisko śmieci – Mikołów (28.09.2020). Tlenek węgla na klatce schodowej wielorodzinnego budynku mieszkalnego – Mikołów (22.12.2020).

Straż Pożarna

1426 – tyle razy interweniowali strażacy Komendy Powiatowej PSP

. W tej liczbie 191 to pożary, 1129 miejscowe zagrożenia, zaś 106 to alarmy fałszywe. Najwięcej wyjazdów odnotowano w Mikołowie 615 z czego 76 to pożary, 502 miejscowe zagrożenia, zaś 37 to fałszywe zgłoszenia. Kolejną gminą z największą liczbą wyjazdów były Łaziska Górne 335, zaś najmniej pracy strażacy mieli w Wyrach 111 wyjazdów.

W minionym roku dochodziło również do tragicznych wydarzeń, w których śmierć poniosło 14 osób, zaś rannych zostało 129 osób w tym 20 dzieci. Szacunkowa wartość bezpowrotnie utraconego mienia strażacy oszacowali na około 1,4 mln. złotych.

Jeśli chodzi główne przyczyny pożarów wskazywana jest nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych i mechanicznych, nieostrożność przy posługiwaniu się otwartym ogniem, podpalenia oraz wady urządzeń i instalacji elektrycznych.

Z kolei w kategorii miejscowych zagrożeń na pierwszy plan wybijają się sytuacje dotyczące zachowania się zwierząt, w tym owadów stwarzające zagrożenie, także anomalia pogodowe, gwałtowne opady atmosferyczne, niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uszkodzenia sieci instalacji przesyłowych, komunalnych i technologicznych.

W ubiegłym roku służby prowadziły również działania z zakresu zwalczania zagrożenia koronawirusem SARS CoV-2.

– Strażacy od początku walki z pandemią covid-19 wspierali służby medyczne między innymi rozstawiając namioty jako polowe izb przyjęć przy szpitalach. Zajmowali się również dystrybucją środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej dla ośrodków pomocy społecznej, szkół oraz przedszkoli. Ponadto strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie ochotniczych formacji okazywali pomoc potrzebującym wsparcia przebywającym na kwarantannie, w szczególności osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym, dowożąc żywność, leki i artykuły pierwszej potrzeby – wymienia Damian Krawczyk komendant KP PSP w Mikołowie.