Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Raport służb 28.12.2020 r. – 03.01.2021 r.

2021-01-04

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu trzech pożarów: sadzy w kominie (na terenie Mikołowa); sadzy w kominie (na terenie Orzesza); sadzy w kominie (na terenie Łazisk Górnych).
Sześć interwencji dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: zanieczyszczenia na jezdni, kolizja drogowa, pomiar tlenku węgla (na terenie Mikołowa); zapach gazu w mieszkaniu (na terenie Łazisk Górnych); wypadek w pracy (na terenie Wyr).
Jedno zgłoszenie dotyczyło alarmu fałszywego (na terenie Wyr).

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały cztery przypadki kradzieży w tym trzy przypadki kradzieży z włamaniem.
Zgłoszono jeden przypadek innego przestępstwa kryminalnego.
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano czterech sprawców, w tym czterech nietrzeźwych kierujących.

Działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie:
W minionym tygodniu dyspozytorzy PCZK w Mikołowie odnotowali jedenaście zdarzeń na terenie powiatu. Zdarzenia dotyczyły interwencji związanych ze zwierzętami (domowymi i wolnożyjącymi).
.