Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Podsumowanie projektu „Bezpieczni-Niezależni”

2021-01-07

20 mieszkańców Powiatu Mikołowskiego, w większości pań, mieszkanek Mikołowa, Orzesza, Wyr i Łazisk Górnych uczestniczyło w projekcie „Bezpieczni-Niezależni” realizowanym przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych koło nr 17 w Mikołowie w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym i Radą Seniorów w Mikołowie przy wsparciu KPP Mikołów.
– Projekt skierowany był do osób powyżej 60 lat zainteresowanych podniesieniem swoich umiejętności jako kierowców chociażby tych, którzy mieli przerwę w prowadzeniu samochodu, obawiających się, czy ich umiejętności są wystarczające, by być czynnym uczestnikiem ruchu drogowego, czy też chcących przypomnieć sobie przepisy ruchu drogowego i zaktualizować swoją wiedzę na ten temat – mówi Sabina Grzywok, specjalistka ds. polityki senioralnej w starostwie powiatowym.

Projekt Bezpieczni-Niezależni
Jak przyznaje sytuacja epidemiologiczna wymusiła pewne zmiany w realizacji tego przedsięwzięcia.
– Z racji zagrożenia COVID-19 zrezygnowaliśmy z badania poziomu cukru we krwi i diagnostyki samochodu. Nie było spotkań w grupach z psychologiem, policjantem i ratownikiem medycznym jednak wykłady te zostały przygotowane w formie filmów i w wersji drukowanej, nagrane na pendrivy i przekazane uczestnikom projektu. Tak więc otrzymali oni film plus materiały drukowane dotyczące aktualnych przepisów ruchu drogowego, porady psychologów na temat wpływu wieku i schorzeń związanych z wiekiem na umiejętności jazdy samochodem,  film instruktażowy dotyczący udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zasad bezpieczeństwa związanych z COVID-19. Dodatkowo wyposażeni zostali w odblaski, kamizelki odblaskowe, srebrne listki oraz poradniki książkowe dotyczące bezpiecznej jazdy samochodem (Sobiesław Zasada „Szerokiej drogi. Zostań kierowcą doskonałym”), maseczki , notesy, koperty życia oraz czasopisma Głosu Seniora – wymienia Sabina Grzywok. Wszystkie materiały zostały dostarczone bezpośrednio do uczestników projektu.
Udało się także przeprowadzić wśród nich darmowe badanie wzroku oraz zapewnić im indywidualne lekcje z instruktorem jazdy.

Projekt Bezpieczni-Niezależni

Projekt powstał w ramach dofinansowania ofert z zakresu polityki senioralnej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, w ramach małych grantów senioralnych. Ze względu na bardzo pozytywny odbiór wśród uczestników projektu oraz duże zainteresowanie tematem (pomimo pandemii) organizatorzy planują przeprowadzić kolejną edycję projektu w roku 2021.

Materiały szkoleniowe projektu Projekt Bezpieczni-Niezależni