Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

O zaangażowaniu śląskich samorządów w przyspieszenie Narodowego Programu szczepień

2021-01-22

Szerokie zaangażowanie śląskich samorządów w przyspieszenie Narodowego Programu Szczepień oraz apel o rozszerzenie rządowego programu pomocy skierowanej do gmin położonych na terenach górskich również o gminy turystyczne z obszaru Jury Krakowsko-Częstochowskiej były głównymi tematami wideokonferencji Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Na dzisiejszym zdalnym spotkaniu samorządowców Powiat Mikołowski reprezentował Starosta Mirosław Duży.

Starosta Mikołowski podczas zdalnego Zarządu ŚZGiP

W trakcie zdalnego posiedzenia Zarząd ŚZGiP przyjął stanowisko w takich kwestiach jak odrzucenie niekorzystnych dla pożyczkobiorców zmian zasad umarzania części pożyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, podjęto również interwencję Związku w/s niewypłacenia nagród gminnym komisarzom spisowym za Powszechny Spis Rolny w 2020 r.

Odbyła się również szeroka dyskusja nt. zasad dokumentowania i rozliczania transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień oraz planów Ministerstwa Zdrowia dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. Zarząd ŚZGiP z niepokojem przyjął informację o powołaniu Zespołu ds. przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji w/w podmiotów.

Starosta Mikołowski uczestniczy w dyskusji ŚZGiP

Biorący udział w dyskusji samorządowcy podkreślali, że formułowane przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia zarzuty, że dyrektorzy szpitali nie potrafią zarządzać, a samorządy nadzorować podmiotów leczniczych, świadczą albo o ignorancji osób wypowiadających tego rodzaju opinię albo o celowym wprowadzaniu opinii publicznej w błąd.

Kolejne zdalne konsultacje członkowie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów ustalili na 26 lutego.
Więcej informacji na stronie internetowej związku www.silesia.org.pl