Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Informator dla ósmoklasistów

2021-01-22

972 – tylu uczniów zakończy w tym roku szkolnym edukację w szkołach podstawowych naszego powiatu. Z myślą o ich przyszłości i wyborze najlepszej drogi kształcenia, Wydział Edukacji Kultury i Sportu przygotował informator prezentujący ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych Powiatu Mikołowskiego na rok szkolny 2021/2022. Poza danymi teleadresowymi i adresami www poszczególnych placówek przedstawiane są profile kształcenia we wszystkich sześciu szkołach.

Dla przykłady I LO im. Karola Miarki przymierza się do otwarcia sześciu klas pierwszych, II LO oferuję kształcenie w trzech. ZST oferuje edukację w dziesięciu zawodach w technikum oraz w trzech zawodach i klasie wielozawodowej w branżowej szkole  I stopnia. ZSEiU w Łaziskach Górnych planuje uruchomić osiem zawodów w technikum  oraz  w czterech zawodach i klasie wielozawodowej w branżowej szkole I stopnia. ZSP w Ornontowicach od września planuje uruchomić dziesięć kierunków w klasach kształcących techników oraz dziewięć w szkole branżowej. Zespół Szkół nr 2 Specjalnych od nowego roku szkolnego zamierza otworzyć jedną klasę w Liceum Ogólnokształcącym oraz jedną wielozawodową w branżowej szkole I stopnia. Obecnie informatory dystrybuowane są do poszczególnych placówek.

informator_2020