1. Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP
 2. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego dotychczas w innym mieście/ starostwie
 3. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w tym samym mieście/ starostwie
 4. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
 5. Rejestracja pojazdu zabytkowego
 6. Rejestracja pojazdu marki SAM
 7. Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela
 8. Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek jednostki uprawnionej lub jednostki badawczej producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części- w celu umożliwienia odpowiednich badań
 9. Rejestracja pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną
 10. Zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego
 11. Wyrejestrowanie pojazdu
 12. Wymiana dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego
 13. Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu właściciela (nie powodującą zmiany organu rejestrującego) i/lub nazwiska właściciela (bez zmiany prawa własności)
 14. Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym
 15. Dopisanie lub skreślenie współwłaściciela
 16. Wymiana zniszczonych lub zagubionych tablic rejestracyjnych
 17. Wymiana tablic rejestracyjnych wydanych przed 1 maja 2000 r na wniosek właściciela (Wymiana czarnych tablic rejestracyjnych)
 18. Wydanie tablic indywidualnych
 19. Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika
 20. Wydanie uwierzytelnionej kserokopii dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego lub karty pojazdu
 21. Dokonanie adnotacji o VAT w dowodzie rejestracyjnym
 22. Dokonanie adnotacji o zastawie rejestrowym
 23. Wykreślenie z dowodu rejestracyjnego adnotacji o zastawie rejestrowym
 24. Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem
 25. Wykreślenie z dowodu rejestracyjnego adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem
 26. Wytyczne do umieszczania w adnotacji dowodu rejestracyjnego informacji i spełnieniu przez samochód osobowy, samochód ciężarowy, samochód specjalny, ciągnik samochodowy lub autobus określonego poziomu emisji Euro
 27. Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy (HAK), nauki jazdy (L), usług taksówkowych (TAXI)
 28. Zawiadomienie o innych zmianach technicznych pojazdu
 29. Zawiadomienie o zmianie numeru podwozia lub ramy w zarejestrowanym pojeździe
 30. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu
 31. Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego
 32. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 33. Przedłużenie czasowego wycofania pojazdu z ruchu
 34. Odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego z depozytu po upłynięciu terminu czasowego wycofania pojazdu z ruchu
 35. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub nieposiadaniu pojazdu
 36. Wydanie wtórnika znaku legalizacyjnego
 37. Wydanie wtórnika pozwolenia czasowego
 38. Wydanie zgody (decyzji) do wykonania tabliczki znamionowej zastępczej