Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Powiatowe centrum informacji dla osób z niepełnosprawnościami

Powiatowy informator dla osób z niepełnosprawnościami (PDF, 1380 Kb)

Gminne ośrodki wsparcia

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Domy pomocy społecznej i placówki rehabilitacyjno-edukacyjne

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Szkoły specjalne

Bezpłatne porady prawne

Koordynator ds. Dostępności

Film o działalności Starostwa Powiatowego w Mikołowie w języku migowym (PJM)

Informacja o działalności Starostwa Powiatowego w Mikołowie w Polskim Języku Migowym (PJM). Film adresowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnościami. Powstał przy pomocy pracownika naszego Urzędu Piotra Lehmanna, który na co dzień w Punkcie Informacyjnym Starostwa rozwiązuje problemy m.in. osób niesłyszących i niedosłyszących.

Zobacz film:

 

Ikona ETR

Informacja o działalności urzędu (tekst łatwy do czytania ETR)

Siedziba Starostwa Powiatowego, w skrócie Urzędu, znajduje się w Mikołowie przy ulicy Żwirki i Wigury 4a.

Zdjęcie Starostwo

Pracą Urzędu kieruje Starosta Mikołowski, Mirosław Duży. Staroście pomagają wicestarosta, członkowie zarządu, kadra kierownicza oraz pracownicy wielu Wydziałów.

Zdjęcie Starosty

Czym zajmuje się Urząd?

W Urzędzie załatwisz sprawy z zakresu:
• Budownictwa,
• Komunikacji i transportu,
• Geodezji,
• Edukacji,
• Ochrony środowiska,
• Zdrowia,
• Bezpieczeństwa,
• Promocji.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku znajduje się na środku budynku. Jest oznaczone literą B. Wejście jest odpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i rodziców z dziećmi.

Zdjęcie sgmentu B starostwa

Urząd jest w większości dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku, niedaleko głównego wejścia.

Ikona WC
W Urzędzie znajduje się winda, której wymiary pozwalają na swobodny przejazd dla osób z niepełnosprawnościami.

Ikona winda
W większości budynku drzwi i korytarze są odpowiednio szerokie. Po budynku można jeździć wózkiem inwalidzkim.

Ikona korytarz

Sprawy w urzędzie możesz załatwić na kilka sposobów:

Napisać pismo i wysłać je na adres:

Starostwo Powiatowe w Mikołowie
ul. Żwirki i Wigury 4a
43-190 Mikołów

Przynieść pismo do Biura Podawczego

Biuro podawcze to miejsce, w którym można zostawić pisma i inne dokumenty. Biuro Podawcze znajduje się na parterze po prawej stronie po wejściu wejściem głównym Urzędu. Wejście oznaczone jest literą B.

Ikona pismo

Napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP:

www.epuap.gov.pl. ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do tego sposobu trzeba mieć internet i swoje konto w ePUAP.

Napisać wiadomość i wysłać ją na adres
e-mailowy:

kancelaria@mikolowski.pl

Wysłać faks pod numer:

32 3248147

Zadzwonić pod numer:

32 3248100

Przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Urzędu.

Urząd czynny jest
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00

Ikona urząd

Numery telefonów do wydziałów Urzędu dostępne są na stronie internetowej:

https://mikolowski.pl/wydzialy-starostwa-kontakt-telefony/

Ikona telefon

Wszystkie informacje o Urzędzie znajdziesz na stronach internetowych:
https://old.mikolowski.pl/
https://powiat_mikolow.bip.gov.pl/

 

Zdjęcie strony internetowej powiatu